Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
11:23
Time
02:15/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Workout đã bị xóa
Afternoon Run
everyone
3,2km
Distance
23:22
Time
07:12/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,1km
Distance
20:44
Time
06:38/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,1km
Distance
21:48
Time
06:58/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,9km
Distance
42:35
Time
07:16/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,3km
Distance
01:32
Time
05:49/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:10
Time
08:35/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Workout đã bị xóa
Evening Run
everyone
3,4km
Distance
20:23
Time
05:56/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Workout đã bị xóa
Afternoon Run
everyone
3,2km
Distance
24:05
Time
07:32/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
01:06:30
Time
06:32/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
21,6km
Distance
02:09:28
Time
06:00/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
15,9km
Distance
01:22:15
Time
05:09/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Lunch Run
everyone
8,7km
Distance
41:14
Time
04:44/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Kỉ Niệm Ngày 27/07..!
everyone
27,1km
Distance
02:33:25
Time
05:40/km
Pace
0
Calories
Kỉ Niệm Ngày 27/07..!
Afternoon Run
everyone
30,0km
Distance
02:17:07
Time
04:34/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
21,9km
Distance
02:15:05
Time
06:09/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
14,3km
Distance
01:01:58
Time
04:20/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
44,6km
Distance
04:00:37
Time
05:23/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
12,6km
Distance
01:06:50
Time
05:18/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Walk
everyone
7,7km
Distance
52:17
Time
06:45/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ