VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Vpsgroup Founder Nam 1891,63 9.10:10:31 191 95
2 PBH-VPS NGUYỄN VĂN HẢI Nam 967,27 4.10:49:45 92 60
3 VPVPS Nguyễn Bích Liên Nữ 874,69 8.00:33:17 254 107
4 Nguyễn Minh Lâm Nam 762,80 3.01:00:33 42 37
5 Mãnh Hổ Đào Duy Thanh Nam 751,08 4.22:50:38 175 61
6 Mãng Xà- Phan Thắm KDDV - THH Nữ 648,60 4.14:26:13 146 79
7 Báo Gấm - Minh Hiếu Nữ 597,47 3.06:36:05 88 49
8 Quanghuy Ta Nam 449,52 1.20:45:48 49 47
9 Mãnh Hổ Lê Minh Tuệ Nam 448,57 3.12:13:53 218 91
10 Mãng Xà - Nghiêm Ngọc Bích Nam 376,83 2.16:01:33 146 66
11 Bùi Dương Gia Hân Nữ 372,72 1.12:50:18 24 19
12 Đoàn Văn Thế Nam 345,20 1.15:36:42 60 34
13 Dương Minh Hiếu Nam 337,96 1.08:29:13 30 18
14 Cá voi xanh KDTHH Nguyễn Bích Ngọc Nữ 312,87 2.00:12:04 55 42
15 VP-VPS Tiến Nguyễn Nam 312,25 1.15:00:38 37 29
16 Hong Ngo Nữ 303,28 1.18:27:04 58 52
17 VP-VPS Dương Quang Thiện Nam 275,76 1.22:29:53 43 26
18 Chim Ưng Xesco Nguyễn Huy Tùng Nam 274,75 2.01:35:50 50 33
19 Chim Ưng Xesco Lâm Thuý Hằng Nữ 267,19 2.09:45:40 77 43
20 KDDVTHH_Nguyễn Văn Sáng Nam 260,86 1.12:58:08 59 45
21 Vp vps Lê Thu Trang Nữ 255,84 1.15:20:36 49 44
22 Công Ty Việt - Mai Linh Huệ Nữ 235,69 1.08:27:32 68 37
23 MÃNH HỔ - VP VPS Dương Minh Nguyệt Nam 233,38 1.17:44:36 73 45
24 VPS group - Ánh Sơn Nam 217,16 1.09:52:02 77 45
25 Chim Ưng + Xesco + Như Lê Nữ 216,15 1.18:08:42 36 26
26 VP VPS Hoàng Kim Chung Nam 215,86 1.14:12:41 109 33
27 CÁ VOI XANH - KDTHH Nguyễn Quỳnh Liên Nữ 215,74 1.21:14:59 73 48
28 CÁ VOI XANH - KDDA - Trần Mạnh Quân Nam 214,64 1.07:23:58 103 27
29 Mãng Xà - KDDV - Lý Quang Vinh Nam 213,68 1.06:30:47 45 31
30 VP VPS Trịnh Xuân hải Nam 213,15 1.11:09:01 58 33
31 Công ty Việt: Tú Nam 209,48 1.04:34:36 37 31
32 Cá Mập -Xesco-Truong Hoai Tam Nam 209,15 19:45:44 62 21
33 KD-VPS Trần Văn Quang Nam 208,04 21:43:44 33 30
34 Chim ưng+ Xesco+ Trần Thanh Nhàn Nữ 206,65 1.14:06:57 47 20
35 Cty việt Ngô văn trung Nam 201,55 1.06:21:16 40 30
36 Ly Trinh thai Nữ 200,95 1.17:06:47 52 43
37 VPSM Lê Thị Thu Nam 200,01 1.12:15:06 54 40
38 KDDVTHH Hoàng Trọng Quyền Nam 199,17 22:01:28 30 23
39 Mãng Xà - PHẠM ANH TUẤN KDDVTHH Nam 195,96 1.01:53:23 26 15
40 VPVPS Nguyễn Tiến Giáp Nam 193,95 1.02:09:12 61 28
41 KDDV THH Nguyen Trong Son Nam 192,78 18:20:42 25 19
42 Mãng xà-KDDVTHH Ngô Tiến Vượng Nam 189,45 1.06:43:54 68 48
43 Mãng Xà Chúa - Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 189,21 1.02:50:05 44 34
44 Công ty Việt: Hiệu kdtm Nam 186,79 20:35:58 68 30
45 PBH-VPS Nguyễn Trọng Quang Nam 185,89 1.04:02:46 33 24
46 KD VPS Anh Ha Nữ 180,29 1.13:41:42 62 51
47 VPVPS-ĐỖ NGỌC LONG Nam 178,16 1.07:47:00 74 34
48 CÁ VOI XANH DATHH PHẠM YẾN Nam 177,00 1.01:59:06 40 33
49 KD DV THH Đỗ Đức Tuấn 83 Nam 174,46 1.02:39:24 34 27
50 KDDVTHH Đào Nhật Long Nam 170,80 1.04:52:25 32 32