VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
51 KDDVTHH Lê Anh Đức Nam 167,84 1.01:54:58 41 27
52 KDDVTHH Nguyễn Bá Hoàng Nam 164,71 21:22:05 31 25
53 Mãng Xà KDDVTHH Nguyễn Hoàng Sơn Nam 164,21 23:14:13 46 37
54 KDDVTHH Phùng Văn Vinh Nam 161,40 17:46:43 50 22
55 KDDVTHH Lê Công Hoàn Nam 160,87 22:02:08 57 33
56 KDDVTHH Đỗ Đức Tuấn B Nam 160,84 21:26:06 33 26
57 VP VPS Hạnh Pham Nữ 160,62 1.03:52:21 31 31
58 Pbh-vps phạm hồng trung Nam 159,06 22:33:47 51 22
59 KDDVTHH Đỗ Đức Công Nam 155,83 1.02:50:21 35 27
60 KT VIET - DANG VAN CHUY Nam 151,43 14:55:53 25 18
61 Mãnh Hổ Đỗ Nguyên Nam 150,40 17:05:55 51 19
62 CÁ VOI XANH - kế toán THH Nguyễn Nga Nữ 144,61 19:59:43 68 53
63 KDDVTHH- Nguyễn Đức Mạnh Nam 140,85 20:22:09 44 34
64 KDDVTHH Nguyễn Văn Hùng Nam 139,47 23:49:35 29 28
65 KDDVTHH Nguyễn Mạnh Cường Nam 138,74 20:31:41 33 21
66 KDDVTHH Ngô Tuấn Dũng Nam 138,56 1.07:47:19 46 39
67 CTY VIỆT- Vũ Hải Triều Nam 137,22 21:42:49 29 25
68 KDDVTHH Nguyễn Hữu Cương Nam 136,48 14:31:53 82 26
69 Chim Ưng+Xesco+Đặng Thị Ngọc Bình Nữ 132,43 1.01:10:02 38 31
70 VP VPS Vũ Tuấn Ngoc Nam 129,75 20:26:52 30 17
71 Chim Ưng+ Xesco+ Trần Thị Thanh Thảo Nữ 127,28 21:18:02 52 34
72 Phan Ngọc Anh Thư Nữ 121,56 12:08:07 19 6
73 PBH- VPS NGÔ VĂN THÀNH Nam 121,02 16:09:44 23 19
74 Chim Ưng + Xesco + Hà Thanh Dũng Nam 120,75 18:13:32 69 23
75 KDDVTHH Nguyễn Văn Hải Nam 120,68 19:18:02 33 22
76 KDVPS Pham Văn Truyền Nam 120,34 13:21:59 22 17
77 Báo Gấm - Võ Trọng Đính Nam 119,85 21:52:56 22 20
78 Phan Nguyễn_ ITSS Nữ 118,81 17:39:48 44 37
79 Cá voi xanh - Kế toán THH - Trần Nga Nữ 118,77 22:51:22 61 41
80 Kỹ Thuật Việt -Hoàng Hữu Trường Nam 115,83 18:48:06 27 23
81 Mãng xà - Nguyễn Văn Phương Nam 113,13 12:42:35 19 19
82 CÁ VOI XANH -KD - THH - Hồ Thị Thanh Tân Nam 112,91 15:02:06 37 28
83 KDVPS Phí Ngọc Anh Nữ 112,08 15:21:05 21 18
84 Chim Ưng + Xesco + Đặng Phương Nam Nam 110,60 18:35:09 20 19
85 Chim Ưng + Xesco + Kiều Anh Nữ 109,81 19:05:47 21 15
86 Cty Việt_Hương Nguyễn Thanh Nữ 109,64 18:47:15 73 60
87 VPSM Phạm Thị Thanh Quý Nữ 108,81 1.00:05:06 73 47
88 itSS_Đỗ Thị Xuân Điệp Nữ 106,29 18:46:09 48 37
89 KDDV THH Nguyễn Đức Thắng Nam 104,84 15:04:04 43 26
90 itSS - Hùng Phạm Việt Nam 104,59 15:04:35 21 20
91 CÁ VOI XANH - KDDATHH - Vi Hoàn Thành Nam 103,78 10:52:05 23 22
92 KKDDVTHH NGUYEN MINH DUC Nam 102,45 11:53:43 28 15
93 KDDVTHH Lê Huy Nam 101,09 10:15:51 18 10
94 Mãnh Hổ - Tuấn Khôi Nam 100,95 11:51:25 23 16
95 KDDVTHH-Nguyễn Đạo Nam 100,63 11:23:15 10 6
96 CÁ VOI XANH - KTTHH - Tạ Hồng Thanh Nữ 100,50 16:22:58 27 27
97 CHIM ƯNG +XESCO(KIM TÍNH) Nữ 100,44 19:56:32 61 33
98 Hoang nhi Lan Nữ 99,47 22:19:35 58 57
99 VPSM Tô Trường Phú Nam 98,27 16:15:35 29 19
100 Cty Việt - Đỗ Phương Nữ 96,44 15:00:08 22 17