VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
101 HÀNH CHÍNH VPS- VŨ THỊ XUYẾN Nữ 96,06 13:13:09 34 19
102 CÁ VOI XANH - KT THH - Linh Nguyễn Nữ 95,29 14:51:08 26 22
103 Chin ưng+ Xesco + Nguyễn Công Minh Nam 94,60 17:04:53 22 11
104 VpsM Huỳnh Văn Thân Nam 93,07 15:09:54 15 14
105 Kinh Doanh dịch vụ - Trịnh Thanh Thảo Nữ 92,33 23:28:16 43 31
106 KDDVKTTHH LÊ TÙNG LINH Nam 92,32 10:20:43 29 18
107 Vp Vps - Vương Tuấn Anh Nam 89,93 10:32:56 35 23
108 Báo Gấm - Ái Trương Nữ 89,88 14:09:26 14 11
109 Mãnh Hổ Nguyễn ngọc quân Nam 88,12 09:30:47 34 15
110 KDVPS Hoàng Thị Thịnh Nữ 87,95 19:06:18 53 33
111 CÁ VOI XANH- kế toán THH Nguyễn Huyền Trang Nữ 85,48 13:28:46 28 24
112 KDDVTHH Trần Anh Minh Nam 85,19 11:14:41 45 13
113 Cty Việt Nguyễn LOAN Nữ 85,12 12:25:32 39 33
114 KDDVTHH Vũ Hương Ly Nữ 84,50 11:26:11 25 16
115 KDVPS Lê Hoa Nam 84,18 14:41:57 36 14
116 KDDVTHH Nguyễn Thị Hoa Nữ 83,45 16:06:16 14 13
117 Cá Voi Xanh- KT THH - Linh Chi Nguyễn Nam 83,40 13:31:51 70 37
118 Cá Voi Xanh - KDTHH Đào Ngọc Huy Nam 82,32 12:46:20 14 13
119 Cty Việt- Hồng Nhung Nữ 81,22 11:10:28 62 26
120 VP VPS hong nhung tran Nữ 80,84 15:36:06 60 30
121 KDV - THH - Đỗ Đắc Thành Nam 80,80 13:18:04 38 24
122 VP VPS _ Đức Anh Nam 80,78 12:09:30 27 21
123 Công ty Việt-Vũ Thị Thanh Hương Nữ 79,96 13:01:40 20 19
124 CÁ MẬP - XESCO - Nguyễn Xuân Vỹ Nam 78,50 09:59:10 35 15
125 Khối KDDVKT TÂN HỒNG HÀ - Nguyễn Thị Thuỷ Nữ 77,29 11:46:49 23 22
126 Đào Đình Cường - Công ty Việt Nam 77,28 09:19:00 20 12
127 Công ty Việt - Bùi Ánh Dương Nam 77,16 08:02:51 31 13
128 Cá mập + Xesco + Nguyễn Phạm Hải Bằng Nam 76,91 14:31:47 33 31
129 Chim Ưng + XESCO+ NGUYỄN NGỌC TẤM Nam 75,52 10:02:56 23 11
130 Bò Tót Trần Văn Dũng Nam 75,03 11:36:58 18 13
131 ITSS_Phạm Thị Ngà Nữ 74,69 12:26:41 21 20
132 Văn phòng VPS Tống Mỹ Linh Nữ 73,66 14:43:19 29 24
133 KD VPS Nguyễn Khánh Linh Nữ 73,46 14:01:19 29 24
134 Cá Voi Xanh- KT THH Nguyễn Thu Cúc Nữ 72,53 11:46:54 50 36
135 Công ty Việt - Lê Thị Thuý Nữ 72,18 14:38:48 32 22
136 Vũ Hoàng Sơn Nam 69,54 12:39:52 10 10
137 Mãnh Hổ Doãn Thị Loan Nữ 69,38 10:29:18 20 18
138 KDDVTHH Nguyễn Anh Hoàng Nam 69,00 06:52:41 13 12
139 VP VPS Nghiêm Thuỷ Nam 68,77 09:11:22 17 15
140 CÁ VOI XANH - Kinh doanh THH - Lê Vân Chi Nam 68,12 09:29:00 13 12
141 VPVPS Nguyễn Lệ Hoa Nữ 68,08 08:47:37 37 27
142 Vương Nam cty Việt Nam 67,56 08:28:57 105 23
143 VPSM Thanh Vân Nữ 66,23 10:38:28 54 31
144 KD VPS -Nguyễn Hải Yến Nữ 64,51 09:24:43 22 17
145 Minh Đức - công ty Việt Nam 63,96 08:35:51 27 11
146 KDVPS Nguyễn Bích Hằng Nữ 63,57 09:20:36 29 22
147 Đỗ Cao Linh- Cty Việt Nam 62,81 07:39:25 13 4
148 VPSM Nguyễn Văn Sơn Nam 62,17 10:06:13 20 15
149 Công ty Việt - Toàn Nam 61,75 06:53:43 65 13
150 Công ty Việt: Thắm kt Nam 61,75 06:50:25 32 16