VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
151 Cá mâp-Xesco-Bùi Tuấn Kiệt Nam 61,61 11:21:52 15 13
152 KDTHH Khuất khương duy Nam 61,50 07:45:01 26 12
153 Vcopy_Nguyễn Minh Tâm Nam 60,99 11:03:02 8 6
154 Báo Gấm - Bích Hồng Nữ 60,82 14:20:27 39 35
155 Công ty Việt + Hoàng Đức Tuấn Nam 60,50 07:12:47 11 5
156 KT Việt : Lý Nam 60,46 07:08:23 25 12
157 VP VPS Toản Bùi Nam 60,36 07:19:27 15 8
158 Cá Voi Xanh-KDTHH Quỳnh Phạm Nam 60,19 11:51:51 25 13
159 KDDV Đinh Nha Trang Nữ 59,82 06:40:43 45 25
160 Cá mập- Xéco- Dương Thanh Quý Nam 57,75 06:25:23 18 15
161 Vpsm Trần Phước Đức Nam 57,75 09:10:18 19 14
162 Cá Mập - Xesco - Lê Bá Phúc Nam 53,81 06:17:55 9 6
163 Chim ưng + Xesco + Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ 52,76 12:31:20 22 14
164 PHAM VAN DONG Nam 51,40 08:56:15 8 7
165 Lan Anh Vcopy- Gaur Nữ 48,48 09:49:42 30 20
166 Báo Gấm - Quỳnh Võ Nam 44,56 04:33:21 12 10
167 KDTHH Bạch Tùng Dương Nam 42,86 04:27:48 12 8
168 Công Ty Việt Phạm Hoài Thu Nữ 42,43 05:15:12 16 10
169 Nguyễn Công Chính Nam 42,32 05:57:49 4 4
170 Vũ Thị Thu Hường công ty Việt Nữ 41,31 06:29:08 28 14
171 KDDV THH Nguyễn Thu Hiền Nữ 40,98 04:38:35 19 13
172 TTV Dương Trung Hiếu Nam 38,74 04:30:56 6 3
173 VP VPS Thoa Nguyen Nữ 37,65 07:01:15 26 14
174 itSS - Nguyễn Hồng Nhung Nam 36,67 07:25:27 23 14
175 itSS Bui Tuan Duong Nam 36,36 03:37:18 13 9
176 KDDV THH THỊNH Nam 35,73 06:49:31 22 9
177 Cá Mập - Xesco - Hồ Trần Khương Duy Nam 35,08 06:59:24 12 12
178 VPVPS Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 35,08 08:00:08 14 13
179 Chim Ưng- Xesco-Phúc Thân Nam 34,40 05:37:25 7 7
180 VCopy_Vượng Vũ Nam 34,24 05:25:18 17 9
181 công ty việt: nguyễn hà my Nữ 33,12 03:21:19 10 2
182 Báo Gấm - Thu Hà Nữ 32,75 06:46:47 4 4
183 Cá Mập - XESCO - Hồ Lộc Minh Nam 31,49 06:02:34 12 12
184 Cá Mập - Xesco- Hữu Tích Nam 31,28 04:07:40 1 1
185 VP VPS - Nguyễn Cường Nhân Nam 31,26 03:53:41 9 6
186 Chim Ưng + Xesco + Đinh Thị Thanh Lộc Nữ 30,82 05:57:35 10 6
187 VP VPS LƯƠNG THỊ TRÀ MY Nữ 30,05 05:31:40 14 10
188 Cá Mập Xesco Trương Huy Cường Nam 29,64 04:56:05 9 7
189 Chim Ưng+Xesco+ĐOÀN THỊ KIM NGÂN Nữ 28,96 05:36:06 10 6
190 Chim Ưng + Xesco + Lê Nguyễn Phước Đồng Nam 28,00 04:05:10 12 7
191 Công ty Việt : Đức Long Nam 26,99 03:08:40 20 9
192 VP VPS Hoàng Dũng Nam 25,63 03:04:38 5 2
193 Công ty Việt: Hồng Thúy Nữ 24,79 04:37:19 12 8
194 Nguyễn Quang Quân Nam 23,27 02:07:03 11 6
195 Chim Ưng + Xesco + Nguyễn Thị Hiền Nữ 23,20 04:08:29 14 9
196 Chim Ưng + Xesco + Đỗ Thị Thùy Hương Nữ 23,15 04:51:04 25 13
197 Chim Ưng + Xesco + Le Hong Anh Nữ 22,80 03:50:57 13 6
198 Báo Gấm - Trang Nữ 22,61 03:46:44 33 21
199 Báo gấm - Nguyễn thị lệ Nữ 22,08 02:15:04 6 6
200 Mãnh Hổ Vương Thúy Ngà Nữ 21,20 04:58:01 8 6