VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
201 VPSM hoan phạm Nam 21,01 03:21:15 18 15
202 Chim Ưng + XESCO + Lê Văn Hiến Nam 20,11 03:34:55 17 5
203 Mãnh Hổ - Hiền Trần Nam 18,50 02:29:06 9 6
204 Chim Ưng + Xesco + Nguyễn Văn Phát Nam 17,66 02:49:00 8 5
205 Công ty Việt + Nguyễn Thái Long Nam 16,38 01:51:05 4 3
206 VP VPS Thu Nguyễn Minh Nam 16,21 03:21:29 12 7
207 Công ty Việt : Lê Linh Nam 15,99 01:36:35 6 6
208 VPVPS Dương Kim Anh Nữ 13,71 02:31:44 11 4
209 VP VPS Hoàng Hung Nam 13,32 01:33:19 5 5
210 Công Ty Việt: Đặng Hiếu Nam 12,48 02:10:23 4 4
211 Cá mập-xesco-Quốc Bảo Nam 12,41 02:40:54 16 7
212 Chim Ưng - Xesco -LÊ THỊ HUỆ Nữ 11,97 02:14:40 7 4
213 KDDV-THH nguyễn văn tuấn Nam 11,71 01:20:07 6 4
214 KDVPS Nguyễn Anh Tuấn Nam 11,53 01:47:54 6 3
215 Báo Gấm + Xesco + Võ Thị Anh Thư Nữ 11,01 02:18:09 7 6
216 FTU Nguyen Thi Huong Nữ 10,99 02:27:57 4 3
217 Báo Gấm-Quốc Hoà Nam 9,85 01:07:58 1 1
218 Báo Gấm - Thanh Trúc Nữ 9,20 00:58:15 7 6
219 Nguyễn Thanh Dũng Nam 7,53 00:42:05 3 3
220 Báo Gấm - Xesco - Nguyễn Văn Thơm Nam 7,48 01:27:53 9 6
221 CÁ MÂP-XESCO-Vu Quang Tran Nam 7,36 01:05:49 25 13
222 DIRECTOR VPSGROUP Nam 7,27 00:57:12 3 3
223 Báo Gấm - Kim Trúc Nữ 7,23 00:40:55 1 1
224 Công ty Việt: Lê hồng công Nam 6,93 01:23:08 6 4
225 Báo Gấm - Phạm Dương Bảo Minh Nam 6,88 00:57:00 2 2
226 Báo Gấm - Phương Linh Nữ 5,83 00:54:56 2 2
227 VPSM LÊ HUY HOÀNG Nam 5,48 01:02:43 6 4
228 Báo Gấm - Hữu Bình Nam 5,18 01:09:39 2 2
229 Cá Mập-Xesco-Co Phon Thinh Nam 4,56 00:29:10 2 2
230 Chim Ưng + Xesco + Cao Thị Mỹ Ngọc Nữ 3,35 00:30:03 8 5
231 Cá Mập Xesco Nam Nam 2,81 00:15:56 3 2
232 Báo Gấm_Tường Vy Nữ 2,71 00:20:32 4 3
233 Diep Anh Ngan Nữ 2,18 00:13:59 3 3
234 Cá mập - Xesco - P.V.Nguyện Nam 1,84 00:15:27 3 1
235 Chim ưng + Xesco + Phạm Quang Vinh Nam 1,78 00:16:27 5 5
236 CÁ MẬP - XESCO - NGÔ THỊ HỒNG NGA Nữ 1,75 00:19:29 1 1
237 Vpsm Võ Sơn Giang Nam 0,48 00:02:59 1 1
238 itSS-Nguyen Manh Cuong Nam 0,45 00:05:15 4 4
239 Cá Mập Xesco NGUYỄN NGỌC TÀI Nam 0,37 00:05:22 1 1
240 Cá Mập - Hữu Phướng Nam 0,27 00:02:03 3 3
241 Báo Gấm - Văn Thông Nam 0,04 00:00:35 1 1
242 Báo Gấm- Hồng Nguyễn Nữ 0,03 00:00:09 1 1
243 Báo gấm Xesco Trương Công Trọng Nam 0,00 00:00:02 1 1
244 Văn Thông Nam 0,00 00:00:00 0 0
245 Cá mập - xesco-Nguyễn Hoàng Anh Nam 0,00 00:00:00 0 0
246 Chim Ưng + Xesco + Bùi Hữu Tâm Nam 0,00 00:00:00 0 0
247 Cá Mập- xesco- hoàng vũ Nam 0,00 00:00:00 0 0
248 Cá Mập - Xesco - Lê Chí Công Nam 0,00 00:00:00 0 0
249 Cá Mập_XESCO_Lê Tấn Lộc Nam 0,00 00:00:00 0 0
250 Cá mập - Xesco - Ngô Mạnh Cường Nam 0,00 00:00:00 0 0