VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

RANK FullName Total Distance Total Time 26/08 25/08 24/08 23/08 22/08 21/08 20/08 19/08
1 Vpsgroup Founder 1891,6 9.10:10:31 22,7 12,4 21,3 22,4 25,8 22,1 20,9 22,4
2 PBH-VPS NGUYỄN VĂN HẢI 967,3 4.10:49:45
3 Nguyễn Minh Lâm 762,8 3.01:00:33 5,2 3,5
4 Mãnh Hổ Lê Minh Tuệ 448,6 3.12:13:53 3,5 5,9 0,3 0,4
5 Mãng Xà - Nghiêm Ngọc Bích 376,8 2.16:01:33 0,6 5,4 2,4 3,6 6,4
6 Đoàn Văn Thế 345,2 1.15:36:42 8,6 7,0 5,5 8,5
7 Dương Minh Hiếu 338,0 1.08:29:13 10,1
8 VP-VPS Tiến Nguyễn 312,3 1.15:00:38
9 Chim Ưng Xesco Nguyễn Huy Tùng 274,7 2.01:35:50
10 KDDVTHH_Nguyễn Văn Sáng 260,9 1.12:58:08
11 VPS group - Ánh Sơn 217,2 1.09:52:02 1,4 3,2
12 CÁ VOI XANH - KDDA - Trần Mạnh Quân 214,6 1.07:23:58
13 Mãng Xà - KDDV - Lý Quang Vinh 213,7 1.06:30:47
14 VP VPS Trịnh Xuân hải 213,1 1.11:09:01
15 Công ty Việt: Tú 209,5 1.04:34:36
16 Cá Mập -Xesco-Truong Hoai Tam 209,2 19:45:44
17 KD-VPS Trần Văn Quang 208,0 21:43:44
18 Cty việt Ngô văn trung 201,5 1.06:21:16
19 VPSM Lê Thị Thu 200,0 1.12:15:06
20 KDDVTHH Hoàng Trọng Quyền 199,2 22:01:28
21 Mãng Xà - PHẠM ANH TUẤN KDDVTHH 196,0 1.01:53:23
22 VPVPS Nguyễn Tiến Giáp 194,0 1.02:09:12
23 KDDV THH Nguyen Trong Son 192,8 18:20:42
24 Mãng xà-KDDVTHH Ngô Tiến Vượng 189,5 1.06:43:54
25 Công ty Việt: Hiệu kdtm 186,8 20:35:58
26 VPVPS-ĐỖ NGỌC LONG 178,2 1.07:47:00
27 KD DV THH Đỗ Đức Tuấn 83 174,5 1.02:39:24
28 KDDVTHH Đào Nhật Long 170,8 1.04:52:25
29 KDDVTHH Lê Anh Đức 167,8 1.01:54:58
30 KDDVTHH Nguyễn Bá Hoàng 164,7 21:22:05
31 Mãng Xà KDDVTHH Nguyễn Hoàng Sơn 164,2 23:14:13
32 KDDVTHH Phùng Văn Vinh 161,4 17:46:43
33 KDDVTHH Lê Công Hoàn 160,9 22:02:08
34 KDDVTHH Đỗ Đức Tuấn B 160,8 21:26:06
35 Pbh-vps phạm hồng trung 159,1 22:33:47
36 KDDVTHH Đỗ Đức Công 155,8 1.02:50:21
37 KT VIET - DANG VAN CHUY 151,4 14:55:53
38 KDDVTHH- Nguyễn Đức Mạnh 140,8 20:22:09
39 KDDVTHH Nguyễn Mạnh Cường 138,7 20:31:41
40 KDDVTHH Ngô Tuấn Dũng 138,6 1.07:47:19
41 CTY VIỆT- Vũ Hải Triều 137,2 21:42:49
42 KDDVTHH Nguyễn Hữu Cương 136,5 14:31:53
43 VP VPS Vũ Tuấn Ngoc 129,8 20:26:52
44 PBH- VPS NGÔ VĂN THÀNH 121,0 16:09:44
45 Chim Ưng + Xesco + Hà Thanh Dũng 120,8 18:13:32
46 KDDVTHH Nguyễn Văn Hải 120,7 19:18:02
47 KDVPS Pham Văn Truyền 120,3 13:21:59
48 Báo Gấm - Võ Trọng Đính 119,8 21:52:56
49 Kỹ Thuật Việt -Hoàng Hữu Trường 115,8 18:48:06
50 Chim Ưng + Xesco + Đặng Phương Nam 110,6 18:35:09