VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

RANK FullName Total Distance Total Time 26/08 25/08 24/08 23/08 22/08 21/08 20/08 19/08
1 VPVPS Nguyễn Bích Liên 874,7 8.00:33:17 3,9 4,8 4,4 5,2 3,1 4,6 5,1 3,4
2 Mãng Xà- Phan Thắm KDDV - THH 648,6 4.14:26:13
3 Báo Gấm - Minh Hiếu 597,5 3.06:36:05
4 Bùi Dương Gia Hân 372,7 1.12:50:18 3,2 3,1
5 Cá voi xanh KDTHH Nguyễn Bích Ngọc 312,9 2.00:12:04
6 Hong Ngo 303,3 1.18:27:04
7 Chim Ưng Xesco Lâm Thuý Hằng 267,2 2.09:45:40
8 Vp vps Lê Thu Trang 255,8 1.15:20:36
9 Công Ty Việt - Mai Linh Huệ 235,7 1.08:27:32
10 Chim Ưng + Xesco + Như Lê 216,2 1.18:08:42
11 CÁ VOI XANH - KDTHH Nguyễn Quỳnh Liên 215,7 1.21:14:59
12 Chim ưng+ Xesco+ Trần Thanh Nhàn 206,6 1.14:06:57
13 Ly Trinh thai 201,0 1.17:06:47
14 Mãng Xà Chúa - Nguyễn Thị Kim Ngân 189,2 1.02:50:05
15 KD VPS Anh Ha 180,3 1.13:41:42
16 VP VPS Hạnh Pham 160,6 1.03:52:21
17 CÁ VOI XANH - kế toán THH Nguyễn Nga 144,6 19:59:43
18 Chim Ưng+Xesco+Đặng Thị Ngọc Bình 132,4 1.01:10:02
19 Chim Ưng+ Xesco+ Trần Thị Thanh Thảo 127,3 21:18:02
20 Phan Ngọc Anh Thư 121,6 12:08:07
21 Phan Nguyễn_ ITSS 118,8 17:39:48
22 Cá voi xanh - Kế toán THH - Trần Nga 118,8 22:51:22
23 KDVPS Phí Ngọc Anh 112,1 15:21:05
24 Chim Ưng + Xesco + Kiều Anh 109,8 19:05:47
25 Cty Việt_Hương Nguyễn Thanh 109,6 18:47:15
26 VPSM Phạm Thị Thanh Quý 108,8 1.00:05:06
27 itSS_Đỗ Thị Xuân Điệp 106,3 18:46:09
28 CÁ VOI XANH - KTTHH - Tạ Hồng Thanh 100,5 16:22:58
29 CHIM ƯNG +XESCO(KIM TÍNH) 100,4 19:56:32
30 Hoang nhi Lan 99,5 22:19:35 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7
31 Cty Việt - Đỗ Phương 96,4 15:00:08
32 HÀNH CHÍNH VPS- VŨ THỊ XUYẾN 96,1 13:13:09
33 CÁ VOI XANH - KT THH - Linh Nguyễn 95,3 14:51:08
34 Kinh Doanh dịch vụ - Trịnh Thanh Thảo 92,3 23:28:16
35 Báo Gấm - Ái Trương 89,9 14:09:26
36 KDVPS Hoàng Thị Thịnh 88,0 19:06:18
37 CÁ VOI XANH- kế toán THH Nguyễn Huyền Trang 85,5 13:28:46
38 Cty Việt Nguyễn LOAN 85,1 12:25:32
39 KDDVTHH Vũ Hương Ly 84,5 11:26:11
40 KDDVTHH Nguyễn Thị Hoa 83,4 16:06:16
41 Cty Việt- Hồng Nhung 81,2 11:10:28
42 VP VPS hong nhung tran 80,8 15:36:06
43 Công ty Việt-Vũ Thị Thanh Hương 80,0 13:01:40
44 Khối KDDVKT TÂN HỒNG HÀ - Nguyễn Thị Thuỷ 77,3 11:46:49
45 ITSS_Phạm Thị Ngà 74,7 12:26:41
46 Văn phòng VPS Tống Mỹ Linh 73,7 14:43:19
47 KD VPS Nguyễn Khánh Linh 73,5 14:01:19
48 Cá Voi Xanh- KT THH Nguyễn Thu Cúc 72,5 11:46:54
49 Công ty Việt - Lê Thị Thuý 72,2 14:38:48
50 Mãnh Hổ Doãn Thị Loan 69,4 10:29:18