VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

RANK FullName Gender Total Distance Total Time 31/07 30/07 29/07 28/07 27/07 26/07 25/07 24/07 23/07 22/07 21/07 20/07 19/07 18/07 17/07 16/07 15/07 14/07 13/07 12/07 11/07 10/07 09/07 08/07 07/07 06/07 05/07 04/07 03/07 02/07 01/07
1 Vpsgroup Founder Nam 638,71 3.02:33:22 20,13 17,43 15,49 12,12 22,03 20,62 25,63 26,46 22,37 21,45 21,85 23,21 20,62 35,27 17,01 23,49 10,11 17,18 20,91 19,83 22,94 19,41 18,41 19,94 19,52 19,82 21,52 19,19 24,89 20,53 19,37
2 Nguyễn Minh Lâm Nam 535,99 2.02:56:29 4,41 31,58 43,96 22,20 22,87 15,56 15,10 3,42 42,06 21,14 22,17 52,79 13,91 5,43 30,56 21,48 21,13 21,14 19,53 22,65 10,14 42,09 30,67
3 Bùi Dương Gia Hân Nữ 353,93 1.10:36:12 31,74 43,00 21,94 44,57 12,59 10,00 6,53 38,97 30,14 21,18 29,30 19,01 14,67 30,28
4 Dương Minh Hiếu Nam 249,24 1.00:39:31 11,51 10,53 28,03 0,05 10,36 19,71 7,27 61,81 39,47 51,71 8,81
5 VPVPS Nguyễn Bích Liên Nữ 222,08 2.00:30:02 7,61 2,15 6,44 5,77 3,98 6,08 6,17 8,24 2,97 1,79 4,05 0,89 2,79 0,68 6,25 5,23 10,76 8,48 15,31 8,95 15,89 14,89 11,90 9,77 5,93 6,01 12,28 4,21 15,35 11,29
6 Đoàn Văn Thế Nam 216,89 1.00:20:03 7,67 5,70 8,61 20,03 12,40 4,71 10,48 8,60 16,85 26,69 8,67 8,64 17,50 11,07 14,09 9,38 17,83 7,98
7 PBH-VPS NGUYỄN VĂN HẢI Nam 184,55 18:53:16 3,93 18,33 11,58 24,79 18,57 22,44 23,88 6,25 18,04 21,15 15,61
8 Mãng Xà- Phan Thắm KDDV - THH Nữ 167,36 1.04:29:44 1,32 2,68 0,23 0,52 0,17 7,45 5,62 8,50 8,60 10,31 9,46 20,40 10,26 6,15 10,12 9,11 11,41 10,37 6,35 9,37 10,64 8,33
9 Quanghuy Ta Nam 154,71 15:24:20 4,39 3,45 6,05 2,72 7,45 8,66 5,54 13,17 11,10 10,34 13,01 11,11 8,42 10,18 7,05 10,20 7,60 6,21 8,09
10 Mãnh Hổ Lê Minh Tuệ Nam 121,60 1.01:24:29 9,22 10,72 4,28 8,77 3,03 4,27 5,71 5,74 0,30 0,27 0,49 5,65 11,42 5,72 0,54 0,79 0,29 0,35 2,62 5,04 6,20 6,45 6,55 0,30 0,48 5,69 10,14 0,30 0,28
11 Phan Ngọc Anh Thư Nữ 121,56 12:08:07 27,30 17,51 12,87 26,86 28,28 8,74
12 Mãnh Hổ Đào Duy Thanh Nam 118,69 15:06:25 6,87 7,26 3,98 5,58 1,40 5,10 7,40 13,11 18,46 28,59 20,93
13 Mãng Xà - Nghiêm Ngọc Bích Nam 103,16 15:56:25 2,83 4,51 4,51 4,17 7,55 4,69 1,89 5,77 1,01 3,10 3,72 9,14 3,03 5,66 4,32 4,30 1,30 2,36 4,69 7,44 9,23 7,96
14 Ly Trinh thai Nữ 92,92 18:49:39 3,19 3,25 3,01 5,50 3,78 3,98 4,12 3,38 4,35 6,74 4,91 7,66 4,96 3,83 2,62 3,80 5,87 6,45 7,80 3,74
15 CÁ VOI XANH - KDTHH Nguyễn Quỳnh Liên Nữ 86,03 19:15:14 7,10 3,60 0,40 3,08 3,15 3,15 5,01 2,96 5,82 5,90 6,24 3,44 3,85 2,81 3,30 3,87 3,18 6,67 3,04 2,99 6,47
16 VP-VPS Dương Quang Thiện Nam 83,54 13:15:28 10,45 10,16 11,60 11,82 8,30 10,38 10,80 10,02
17 Công ty Việt: Hiệu kdtm Nam 73,91 07:51:46 6,91 6,32 5,59 9,72 5,70 6,65 9,73 6,73 12,10 4,47
18 VP VPS Trịnh Xuân hải Nam 71,90 11:36:17 9,68 2,38 2,69 3,23 6,14 11,03 5,39 5,41 7,59 3,79 9,29 5,27
19 Báo Gấm - Minh Hiếu Nữ 68,69 10:34:45 7,73 11,05 5,12 11,69 11,41 10,25 11,45
20 VP VPS Vũ Tuấn Ngoc Nam 64,53 08:31:39 3,89 23,69 9,23 5,38 7,02 8,23 7,09
21 KDDVTHH_Nguyễn Văn Sáng Nam 62,16 08:29:52 7,31 5,40 3,68 5,23 4,48 9,65 8,91 5,36 7,22 4,93
22 KDDVTHH Nguyễn Hữu Cương Nam 61,88 05:36:37 8,03 7,05 0,23 8,79 9,31 8,01 6,94 9,00 0,43 4,10
23 KDDV THH Nguyen Trong Son Nam 60,90 05:47:07 9,34 10,23 10,39 10,21 10,21 10,53
24 PBH-VPS Nguyễn Trọng Quang Nam 60,41 07:34:40 10,22 6,35 0,55 11,65 15,19 9,64 6,82
25 KDDVTHH Đỗ Đức Công Nam 59,59 10:43:29 6,96 7,75 3,48 5,19 7,89 15,21 5,36 7,76
26 Pbh-vps phạm hồng trung Nam 53,94 06:44:56 11,64 16,31 7,54 6,34 5,11 7,00
27 KDDVTHH Nguyễn Bá Hoàng Nam 52,85 06:27:57 11,21 9,57 11,86 1,30 3,59 1,20 14,13
28 VPS group - Ánh Sơn Nam 52,04 09:27:35 11,85 8,53 10,72 9,30 3,49 4,90 2,03 1,22
29 CTY VIỆT- Vũ Hải Triều Nam 51,44 07:59:34 5,45 6,42 5,62 4,63 10,25 4,63 4,68 4,37 5,38
30 PHAM VAN DONG Nam 50,20 08:43:33 4,91 6,33 8,40 20,69 5,81 4,06
31 Cá voi xanh KDTHH Nguyễn Bích Ngọc Nữ 48,54 06:51:24 11,39 6,14 4,32 5,55 9,96 8,54 2,65
32 itSS_Đỗ Thị Xuân Điệp Nữ 48,34 08:37:14 2,12 2,13 3,63 5,54 3,22 0,86 0,71 0,68 6,35 2,85 1,01 1,03 2,14 3,97 6,51 3,02 2,58
33 KD-VPS Trần Văn Quang Nam 46,04 04:39:51 10,00 5,28 6,18 4,78 9,20 6,15 4,46
34 VPSM Phạm Thị Thanh Quý Nữ 45,85 09:48:06 1,30 0,50 2,70 1,35 1,23 1,65 2,42 3,26 3,52 2,81 1,45 3,15 6,42 2,85 4,13 4,75 0,52 1,14 0,72
35 Mãng Xà - KDDV - Lý Quang Vinh Nam 45,80 05:34:05 13,80 1,79 12,88 0,93 9,65 6,76
36 KDDVTHH Hoàng Trọng Quyền Nam 45,02 04:05:51 7,28 10,29 14,59 12,86
37 KDVPS Pham Văn Truyền Nam 43,90 05:08:27 6,01 5,56 9,47 16,75 1,25 1,32 3,54
38 Mãng Xà Chúa - Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 43,12 04:08:05 10,01 10,18 9,69 3,59 9,66
39 KDDVTHH- Nguyễn Đức Mạnh Nam 42,39 05:23:05 3,52 5,13 3,14 0,34 9,21 6,34 5,01 4,81 4,90
40 Nguyễn Công Chính Nam 42,32 05:57:49 8,10 14,36 9,84 10,02
41 Mãnh Hổ Đỗ Nguyên Nam 41,65 04:48:43 9,66 2,02 11,46 7,56 1,18 1,70 8,08
42 KDDVTHH Lê Anh Đức Nam 41,53 05:39:46 4,75 4,76 13,18 2,53 2,18 1,65 1,81 1,78 8,90
43 Mãnh Hổ - Tuấn Khôi Nam 40,65 04:58:41 9,01 9,08 5,16 6,09 6,30 5,01
44 KDDVTHH Lê Công Hoàn Nam 39,93 05:34:44 3,04 3,34 8,61 5,42 5,10 5,50 8,93
45 Công Ty Việt - Mai Linh Huệ Nữ 39,89 04:50:35 13,66 2,69 12,66 1,18 9,71
46 Mãng Xà KDDVTHH Nguyễn Hoàng Sơn Nam 39,79 05:24:05 5,20 1,28 7,26 10,23 7,78 4,71 3,32
47 HÀNH CHÍNH VPS- VŨ THỊ XUYẾN Nữ 38,86 05:52:37 5,23 5,94 6,88 10,22 6,89 2,46 1,25
48 Cty Việt_Hương Nguyễn Thanh Nữ 38,16 06:30:42 1,26 2,53 1,97 2,06 2,67 1,99 0,77 1,99 2,12 2,81 2,39 2,45 0,57 2,19 1,57 1,80 1,98 1,53 1,72 1,78
49 CÁ VOI XANH - kế toán THH Nguyễn Nga Nữ 37,58 05:06:29 1,72 1,21 2,00 2,00 2,00 2,02 2,08 7,35 2,16 3,64 1,82 2,44 1,68 2,80 1,45 1,21
50 Vp vps Lê Thu Trang Nữ 35,66 05:17:23 4,82 0,69 6,58 0,48 2,16 8,03 6,68 6,24