VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

RANK FullName Gender Total Distance Total Time 26/08 25/08 24/08 23/08 22/08 21/08 20/08 19/08 18/08 17/08 16/08 15/08 14/08 13/08 12/08 11/08 10/08 09/08 08/08 07/08 06/08 05/08 04/08 03/08 02/08 01/08
1 Vpsgroup Founder Nam 531,97 2.08:45:12 22,67 12,36 21,33 22,37 25,84 22,10 20,91 22,36 17,74 22,69 20,36 27,84 26,19 19,51 7,12 15,58 28,75 21,19 27,21 27,51 14,36 12,12 15,81 18,62 17,90 21,52
2 Nguyễn Minh Lâm Nam 226,80 22:04:04 5,16 3,45 21,14 21,14 5,10 21,18 11,03 9,09 42,54 4,04 15,01 21,11 4,25 42,57
3 Đoàn Văn Thế Nam 128,31 15:16:39 8,65 7,00 5,53 8,54 10,65 7,02 9,78 8,62 9,44 7,62 7,66 8,63 5,67 3,34 6,13 14,06
4 VPVPS Nguyễn Bích Liên Nữ 120,99 1.02:03:01 3,87 4,78 4,37 5,23 3,11 4,62 5,09 3,42 3,09 4,13 2,11 4,84 6,56 6,05 4,31 2,84 1,89 4,47 7,76 11,11 4,81 6,81 4,61 4,01 7,11
5 Dương Minh Hiếu Nam 88,71 07:49:42 10,14 6,84 10,06 21,34 12,63 6,32 21,39
6 Mãnh Hổ Lê Minh Tuệ Nam 42,03 08:53:48 3,52 5,88 0,28 0,37 4,87 5,35 0,57 0,56 2,69 3,43 8,25 3,68 2,59
7 Mãng Xà - Nghiêm Ngọc Bích Nam 33,33 07:42:00 0,62 5,43 2,37 3,61 6,38 2,04 1,66 3,29 7,95
8 Hoang nhi Lan Nữ 27,14 06:11:13 1,62 1,74 1,72 1,75 1,69 1,40 1,70 1,88 1,07 1,44 1,84 2,29 1,88 1,63 1,75 1,73
9 VPS group - Ánh Sơn Nam 19,91 04:06:23 1,38 3,25 2,09 9,23 3,97
10 Ly Trinh thai Nữ 19,78 03:42:46 2,67 2,53 2,54 3,24 3,25 3,23 2,33
11 Bùi Dương Gia Hân Nữ 18,79 02:14:06 3,24 3,12 3,12 6,12 3,19
12 Cty Việt_Hương Nguyễn Thanh Nữ 4,97 00:48:18 1,06 1,56 1,24 1,10
13 Lan Anh Vcopy- Gaur Nữ 3,53 00:39:41 1,68 0,67 1,18
14 PHAM VAN DONG Nam 1,20 00:12:42 1,20
15 Công ty Việt: Tú Nam 0,88 00:09:27 0,88
16 Mãng Xà- Phan Thắm KDDV - THH Nữ 0,48 00:04:17 0,25 0,23
17 Nguyễn Công Chính Nam 0,00 00:00:00
18 VP VPS _ Đức Anh Nam 0,00 00:00:00
19 Phan Ngọc Anh Thư Nữ 0,00 00:00:00
20 Công Ty Việt: Đặng Hiếu Nam 0,00 00:00:00
21 Phan Nguyễn_ ITSS Nữ 0,00 00:00:00
22 KDDV THH THỊNH Nam 0,00 00:00:00
23 KDDV-THH nguyễn văn tuấn Nam 0,00 00:00:00
24 ITSS_Phạm Thị Ngà Nữ 0,00 00:00:00
25 KT VIET - DANG VAN CHUY Nam 0,00 00:00:00
26 KT Việt : Lý Nam 0,00 00:00:00
27 Công ty Việt - Toàn Nam 0,00 00:00:00
28 Công ty Việt - Bùi Ánh Dương Nam 0,00 00:00:00
29 Đào Đình Cường - Công ty Việt Nam 0,00 00:00:00
30 Vương Nam cty Việt Nam 0,00 00:00:00
31 Minh Đức - công ty Việt Nam 0,00 00:00:00
32 Bò Tót Trần Văn Dũng Nam 0,00 00:00:00
33 Vũ Hoàng Sơn Nam 0,00 00:00:00
34 itSS_Đỗ Thị Xuân Điệp Nữ 0,00 00:00:00
35 Công ty Việt : Đức Long Nam 0,00 00:00:00
36 Đỗ Cao Linh- Cty Việt Nam 0,00 00:00:00
37 Cá mập-xesco-lê đạo Nam 0,00 00:00:00
38 VCopy_Vượng Vũ Nam 0,00 00:00:00
39 Công ty Việt: Lê hồng công Nam 0,00 00:00:00
40 công ty việt: nguyễn hà my Nữ 0,00 00:00:00
41 KDDV THH Nguyễn Thu Hiền Nữ 0,00 00:00:00
42 Vcopy_Nguyễn Minh Tâm Nam 0,00 00:00:00
43 Mãnh Hổ Vương Thúy Ngà Nữ 0,00 00:00:00