VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

RANK FullName Gender Total Distance Total Time 13/06 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06
1 Vpsgroup Founder Nam 154,08 20:20:47 22,16 26,48 20,48 24,36 23,40 19,99 17,21
2 PBH-VPS NGUYỄN VĂN HẢI Nam 115,58 12:50:37 16,52 17,02 21,60 27,12 21,49 11,82
3 Báo Gấm - Minh Hiếu Nữ 108,16 13:01:30 11,38 12,47 6,08 14,20 18,69 21,49 23,85
4 Mãng Xà - Nghiêm Ngọc Bích Nam 92,09 17:37:41 15,50 25,96 9,43 10,73 15,68 8,74 6,05
5 Mãnh Hổ Đào Duy Thanh Nam 82,65 13:34:41 19,22 17,80 12,23 16,33 7,23 5,59 4,25
6 Chim ưng+ Xesco+ Trần Thanh Nhàn Nữ 79,54 14:58:16 5,12 17,15 16,14 4,92 13,89 17,22 5,12
7 Chim Ưng Xesco Nguyễn Huy Tùng Nam 75,78 13:57:52 20,20 6,36 11,21 12,20 10,45 5,20 10,17
8 VPVPS Nguyễn Bích Liên Nữ 59,38 14:01:27 9,25 9,70 12,44 7,50 5,06 2,78 12,65
9 Chim Ưng + Xesco + Như Lê Nữ 58,82 11:51:53 5,76 11,92 3,39 10,05 10,30 10,93 6,47
10 Chim Ưng Xesco Lâm Thuý Hằng Nữ 57,30 12:23:09 11,14 8,78 8,20 5,40 8,30 7,81 7,67
11 KDDVTHH_Nguyễn Văn Sáng Nam 47,60 06:53:30 5,69 8,33 15,56 12,37 5,67
12 Mãng Xà- Phan Thắm KDDV - THH Nữ 47,08 08:21:19 5,46 7,13 5,68 11,21 10,76 2,17 4,67
13 Quanghuy Ta Nam 40,26 03:57:43 8,10 10,11 10,08 11,98
14 Mãnh Hổ Lê Minh Tuệ Nam 39,13 05:49:45 3,64 6,16 9,99 12,54 6,20 0,61
15 Hong Ngo Nữ 36,59 04:59:24 6,45 7,98 6,02 5,97 4,41 5,78
16 Cá mập- Xéco- Dương Thanh Quý Nam 34,99 03:44:34 11,58 8,29 1,62 5,68 4,99 2,84
17 VPSM Lê Thị Thu Nam 34,42 05:27:27 6,08 4,97 5,56 8,03 3,31 6,47
18 Cty Việt - Đỗ Phương Nữ 28,02 04:18:50 4,09 4,68 11,38 7,87
19 PBH-VPS Nguyễn Trọng Quang Nam 26,89 03:04:19 14,57 12,31
20 KDVPS Phí Ngọc Anh Nữ 26,78 03:40:44 6,06 10,03 5,34 5,35
21 VP VPS Trịnh Xuân hải Nam 26,25 05:16:43 4,03 8,81 3,59 4,25 5,57
22 KDDVTHH Đỗ Đức Tuấn B Nam 26,15 03:18:09 9,44 8,04 8,67
23 CÁ MẬP - XESCO - Nguyễn Xuân Vỹ Nam 25,83 03:26:07 5,89 3,40 6,01 10,52
24 Công ty Việt: Hiệu kdtm Nam 25,74 03:01:38 5,31 10,03 4,78 1,07 4,55
25 Vp vps Lê Thu Trang Nữ 24,92 03:12:45 1,75 9,22 5,76 8,19
26 VP-VPS Tiến Nguyễn Nam 24,86 02:50:54 8,32 9,70 6,84
27 HÀNH CHÍNH VPS- VŨ THỊ XUYẾN Nữ 23,83 02:47:53 5,06 12,75 6,02
28 MÃNH HỔ - VP VPS Dương Minh Nguyệt Nam 22,47 04:18:07 5,59 5,68 3,07 5,25 0,35 2,52
29 KD-VPS Trần Văn Quang Nam 22,28 02:10:24 11,89 4,81 5,57
30 Ly Trinh thai Nữ 22,09 04:48:41 6,85 6,49 8,75
31 KDDVTHH Lê Công Hoàn Nam 21,50 02:13:45 7,86 2,73 5,92 3,14 1,85
32 Cá Voi Xanh - KDTHH Đào Ngọc Huy Nam 21,17 03:09:39 10,72 10,45
33 Cá Mập Xesco Trương Huy Cường Nam 21,07 03:27:55 10,58 5,29 5,21
34 Chim Ưng + Xesco + Kiều Anh Nữ 20,99 03:47:07 10,20 10,78
35 Công Ty Việt Phạm Hoài Thu Nữ 20,79 03:03:16 17,41 1,65 1,74
36 Pbh-vps phạm hồng trung Nam 20,64 02:13:24 20,64
37 KDVPS Pham Văn Truyền Nam 20,51 02:21:11 5,20 6,81 8,51
38 Công ty Việt + Hoàng Đức Tuấn Nam 19,73 03:01:42 10,57 9,16
39 Chim Ưng+Xesco+Đặng Thị Ngọc Bình Nữ 19,71 03:57:45 8,27 7,47 1,61 2,36
40 KDDVTHH Nguyễn Mạnh Cường Nam 19,36 03:05:16 9,66 9,70
41 CHIM ƯNG +XESCO(KIM TÍNH) Nữ 19,22 04:04:36 1,70 2,39 4,09 2,82 2,13 5,05 1,05
42 VP VPS Hạnh Pham Nữ 17,59 03:13:35 4,21 8,09 5,29
43 CÁ VOI XANH - kế toán THH Nguyễn Nga Nữ 17,39 02:09:06 3,07 3,79 2,96 3,79 3,77
44 Phan Nguyễn_ ITSS Nữ 17,31 02:52:32 4,30 4,28 2,22 2,19 4,31
45 CÁ VOI XANH DATHH PHẠM YẾN Nam 16,92 02:29:46 7,02 5,69 4,21
46 Đỗ Cao Linh- Cty Việt Nam 16,59 03:00:06 8,37 8,23
47 KKDDVTHH NGUYEN MINH DUC Nam 16,53 01:51:07 5,84 10,70
48 CÁ VOI XANH - KT THH - Linh Nguyễn Nữ 16,42 02:22:51 5,37 5,12 5,59 0,34
49 Chim Ưng + Xesco + Hà Thanh Dũng Nam 16,38 03:07:26 2,88 5,34 8,17
50 Mãng Xà Chúa - Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 16,23 02:32:49 5,41 10,82