VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

RANK FullName Gender Total Distance Total Time 20/06 19/06 18/06 17/06 16/06 15/06 14/06
1 Vpsgroup Founder Nam 143,30 18:15:10 22,67 21,25 19,93 18,76 20,88 22,48 17,33
2 Mãnh Hổ Đào Duy Thanh Nam 98,62 16:58:03 15,28 15,14 11,27 11,93 16,10 13,00 15,89
3 PBH-VPS NGUYỄN VĂN HẢI Nam 98,47 10:45:16 28,71 11,11 6,08 11,88 25,21 15,47
4 VPVPS Nguyễn Bích Liên Nữ 95,52 21:16:11 16,64 17,92 13,54 11,32 8,92 15,61 11,57
5 Báo Gấm - Minh Hiếu Nữ 81,44 13:34:04 9,23 11,20 12,01 12,29 12,59 12,07 12,04
6 Mãng Xà- Phan Thắm KDDV - THH Nữ 65,99 12:38:24 14,40 14,25 9,88 6,76 5,61 7,69 7,40
7 VP-VPS Dương Quang Thiện Nam 65,27 10:46:55 9,77 9,22 7,05 7,29 10,17 11,56 10,21
8 Mãnh Hổ Lê Minh Tuệ Nam 49,41 09:01:28 10,48 8,07 4,21 5,14 1,08 9,45 10,99
9 Đỗ Cao Linh- Cty Việt Nam 46,22 04:39:19 23,88 22,33
10 Chim Ưng Xesco Nguyễn Huy Tùng Nam 45,90 08:38:25 13,80 5,67 5,47 7,11 5,63 2,95 5,27
11 Vp vps Lê Thu Trang Nữ 44,99 05:57:24 7,60 7,18 6,39 4,66 10,16 9,00
12 Chim Ưng Xesco Lâm Thuý Hằng Nữ 44,78 09:28:43 6,71 3,41 7,19 7,23 8,65 3,54 8,05
13 Mãnh Hổ Nguyễn ngọc quân Nam 43,94 04:43:13 17,79 13,24 12,92
14 Hong Ngo Nữ 40,95 05:37:11 6,23 8,14 6,75 5,86 3,48 5,16 5,34
15 CÁ VOI XANH - KDTHH Nguyễn Quỳnh Liên Nữ 40,66 08:42:32 6,01 2,01 4,86 0,00 12,10 15,67
16 KT VIET - DANG VAN CHUY Nam 40,18 04:08:13 6,11 11,17 8,25 5,66 9,00
17 Cá voi xanh KDTHH Nguyễn Bích Ngọc Nữ 39,20 05:49:37 8,68 5,27 7,97 5,29 8,86 3,14
18 Mãnh Hổ - Tuấn Khôi Nam 38,41 04:15:57 5,02 5,07 5,01 17,01 6,31
19 Mãng xà - Nguyễn Văn Phương Nam 36,71 04:05:26 5,52 6,74 6,20 7,25 5,98 5,01
20 Mãng Xà KDDVTHH Nguyễn Hoàng Sơn Nam 35,02 04:56:24 5,77 7,72 12,88 6,61 2,03
21 PBH-VPS Nguyễn Trọng Quang Nam 34,13 04:19:16 8,39 8,54 7,12 3,14 6,94
22 Cty Việt - Đỗ Phương Nữ 33,94 05:03:16 9,43 9,49 8,57 6,46
23 Chim ưng+ Xesco+ Trần Thanh Nhàn Nữ 33,81 06:50:35 5,08 5,64 14,50 8,59
24 Công ty Việt - Bùi Ánh Dương Nam 31,66 03:24:35 8,72 7,59 1,32 14,04
25 VP VPS Vũ Tuấn Ngoc Nam 31,09 05:12:59 1,97 8,18 8,97 7,14 4,83
26 VPSM Lê Thị Thu Nam 31,07 05:50:15 6,35 9,09 4,15 2,67 3,53 5,28
27 KDDVTHH- Nguyễn Đức Mạnh Nam 29,63 04:07:27 5,66 6,02 5,77 3,72 4,69 3,76
28 Công ty Việt - Toàn Nam 29,39 03:13:45 5,19 1,49 2,29 7,67 12,75
29 Mãng Xà Chúa - Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 28,91 03:05:50 3,34 4,67 11,00 9,91
30 KD-VPS Trần Văn Quang Nam 27,84 02:46:07 6,22 10,92 5,50 5,21
31 KD VPS Anh Ha Nữ 27,52 05:34:44 5,89 4,10 5,27 3,86 4,06 4,34
32 CTY VIỆT- Vũ Hải Triều Nam 27,25 04:40:37 11,14 5,28 4,90 5,92
33 KDDVTHH Nguyễn Văn Hùng Nam 27,07 04:20:03 6,00 9,11 5,89 6,08
34 Vương Nam cty Việt Nam 26,58 03:39:22 0,33 3,74 4,20 5,22 7,10 4,40 1,59
35 CÁ VOI XANH DATHH PHẠM YẾN Nam 25,75 03:41:35 4,37 6,76 7,31 7,31
36 Công ty Việt - Lê Thị Thuý Nữ 25,07 05:19:25 2,88 3,90 4,59 8,69 5,00
37 Vũ Hoàng Sơn Nam 24,87 04:34:27 9,84 5,27 4,36 5,41
38 Công ty Việt: Hiệu kdtm Nam 24,36 02:44:37 7,36 8,31 8,70
39 CÁ MẬP - XESCO - Nguyễn Xuân Vỹ Nam 23,81 02:42:59 0,64 2,63 13,97 6,58
40 itSS_Đỗ Thị Xuân Điệp Nữ 23,69 04:07:11 4,23 4,96 3,03 3,09 3,03 3,26 2,09
41 KDDV THH Nguyễn Đức Thắng Nam 23,56 03:26:24 5,42 3,31 3,27 3,40 8,16
42 VPVPS Nguyễn Tiến Giáp Nam 23,55 02:59:21 8,52 6,76 8,28
43 Bò Tót Trần Văn Dũng Nam 23,49 04:00:06 10,98 5,56 4,90 2,05
44 Mãng Xà - Nghiêm Ngọc Bích Nam 22,63 03:45:42 1,97 3,49 2,00 5,40 2,37 0,75 6,64
45 VP VPS Nghiêm Thuỷ Nam 21,41 02:59:35 6,07 7,19 8,15
46 KDDVTHH_Nguyễn Văn Sáng Nam 20,78 03:30:41 4,25 4,11 3,73 4,21 4,48
47 Quanghuy Ta Nam 19,26 01:52:50 13,13 6,13
48 Văn phòng VPS Tống Mỹ Linh Nữ 18,86 03:46:08 4,27 8,42 0,28 0,14 5,74
49 KDDV THH Nguyen Trong Son Nam 18,52 01:58:08 10,36 8,16
50 Cty Việt_Hương Nguyễn Thanh Nữ 18,49 03:01:41 3,07 4,25 3,62 1,72 1,72 2,55 1,57