VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

RANK FullName Gender Total Distance Total Time 30/06 29/06 28/06 27/06 26/06 25/06 24/06 23/06 22/06 21/06
1 Vpsgroup Founder Nam 205,17 1.01:28:56 20,93 20,11 19,33 18,61 25,36 21,33 21,46 20,87 18,65 18,52
2 PBH-VPS NGUYỄN VĂN HẢI Nam 129,14 14:19:23 13,13 8,19 23,03 8,19 10,83 13,24 19,23 15,10 18,19
3 Mãnh Hổ Đào Duy Thanh Nam 119,18 18:35:00 12,67 5,69 5,65 16,85 18,86 9,98 14,72 11,30 11,69 11,78
4 Mãng Xà- Phan Thắm KDDV - THH Nữ 111,60 19:57:12 5,00 10,26 6,43 11,39 16,13 4,48 12,81 15,76 18,72 10,62
5 VPVPS Nguyễn Bích Liên Nữ 108,21 23:22:10 9,12 12,29 14,40 10,36 9,89 11,85 12,72 9,26 7,95 10,37
6 Báo Gấm - Minh Hiếu Nữ 107,14 16:46:50 3,13 5,08 11,47 14,05 12,10 11,61 11,65 13,78 12,32 11,95
7 KDDVTHH Lê Huy Nam 62,83 06:11:08 13,49 9,24 14,91 11,02 14,18
8 Hong Ngo Nữ 61,90 07:27:42 6,51 4,81 5,01 5,43 10,15 5,73 5,66 6,12 6,38 6,08
9 KDDVTHH-Nguyễn Đạo Nam 61,52 07:16:24 29,31 21,75 10,46
10 Vcopy_Nguyễn Minh Tâm Nam 60,99 11:03:02 7,37 10,76 10,08 12,67 10,00 10,11
11 KDDVTHH Phùng Văn Vinh Nam 57,71 05:43:54 6,24 15,41 15,76 7,02 4,60 3,00 5,68
12 KDDVKTTHH LÊ TÙNG LINH Nam 55,70 05:29:41 9,09 17,31 14,23 7,37 3,52 1,67 2,52
13 KDDVTHH Trần Anh Minh Nam 53,99 06:24:39 8,20 27,13 5,76 4,72 8,18
14 Mãng Xà - PHẠM ANH TUẤN KDDVTHH Nam 52,25 05:25:37 22,67 20,80 8,78
15 KDDVTHH Hoàng Trọng Quyền Nam 52,24 04:49:15 29,23 10,20 12,81
16 KT VIET - DANG VAN CHUY Nam 50,76 04:47:48 15,01 7,13 11,51 7,10 10,02
17 Công ty Việt: Tú Nam 50,67 05:22:52 15,06 2,81 9,26 19,08 2,43 2,03
18 CÁ VOI XANH - KDTHH Nguyễn Quỳnh Liên Nữ 50,13 11:40:53 6,51 2,88 6,60 6,65 3,49 2,20 6,33 3,25 6,21 6,03
19 KDDVTHH Đỗ Đức Công Nam 49,03 08:21:32 13,93 8,04 13,35 12,32 1,39
20 Minh Đức - công ty Việt Nam 47,36 06:06:06 13,27 10,66 16,57 2,14 4,72
21 Vp Vps - Vương Tuấn Anh Nam 46,71 04:43:41 1,81 5,17 6,54 7,29 9,65 2,03 1,51 4,46 6,57 1,69
22 KDDVTHH Nguyễn Hữu Cương Nam 45,58 04:19:39 0,78 15,19 8,65 7,29 6,81 6,86
23 KDDVTHH Nguyễn Văn Hải Nam 44,56 07:58:58 8,00 5,52 3,32 10,46 5,68 5,93 5,65
24 itSS - Hùng Phạm Việt Nam 41,04 05:47:46 3,90 4,00 14,07 10,00 3,13 2,50 3,44
25 VPSM Lê Thị Thu Nam 40,85 05:17:50 7,52 7,05 4,57 4,34 6,22 3,94 7,22
26 Công ty Việt + Hoàng Đức Tuấn Nam 40,77 04:11:05 12,88 20,07 7,82
27 KT Việt : Lý Nam 40,51 04:23:12 10,81 6,32 8,86 2,89 3,25 3,29 5,09
28 KDDVTHH Lê Anh Đức Nam 39,80 05:21:34 3,04 3,59 9,94 5,13 9,59 3,40 5,11
29 Chim Ưng Xesco Lâm Thuý Hằng Nữ 37,80 07:47:35 3,76 3,39 3,41 8,24 8,00 7,23 3,78
30 KDDVTHH Nguyễn Bá Hoàng Nam 36,97 05:25:55 6,00 7,92 4,10 11,44 7,51
31 KD DV THH Đỗ Đức Tuấn 83 Nam 36,91 05:06:07 15,06 12,00 9,85
32 PBH- VPS NGÔ VĂN THÀNH Nam 35,87 04:36:43 10,24 4,62 5,39 8,11 7,51
33 KDDVTHH Nguyễn Anh Hoàng Nam 35,07 03:28:21 10,96 16,20 3,44 1,10 3,36
34 KDDV THH Nguyễn Đức Thắng Nam 35,05 05:09:44 4,04 3,34 1,33 7,06 4,66 14,62
35 KDV - THH - Đỗ Đắc Thành Nam 34,15 05:22:22 17,49 0,67 7,58 2,39 1,28 2,32 2,44
36 Đào Đình Cường - Công ty Việt Nam 34,08 03:42:27 6,96 9,02 11,30 6,80
37 Mãnh Hổ Lê Minh Tuệ Nam 33,92 05:47:25 0,54 0,26 0,65 5,11 5,41 0,68 8,37 0,30 6,18 6,41
38 Quanghuy Ta Nam 33,28 03:12:21 7,09 8,10 10,04 8,05
39 công ty việt: nguyễn hà my Nữ 33,12 03:21:19 12,95 20,17
40 KDDV Đinh Nha Trang Nữ 31,57 03:02:18 6,97 0,84 5,18 2,83 7,89 5,95 1,94
41 VPVPS-ĐỖ NGỌC LONG Nam 31,57 05:34:12 10,17 6,29 8,03 5,20 1,88
42 Bò Tót Trần Văn Dũng Nam 31,41 03:55:12 2,07 8,94 13,38 7,03
43 Mãng Xà - Nghiêm Ngọc Bích Nam 31,18 04:17:15 2,13 1,86 4,55 2,32 7,82 3,64 3,74 5,12
44 KDDV THH Nguyễn Thu Hiền Nữ 31,06 03:33:19 7,50 5,05 2,85 8,80 0,26 0,44 1,91 4,25
45 Công ty Việt - Toàn Nam 30,79 03:21:40 9,00 5,74 8,77 1,17 0,86 5,26
46 KD-VPS Trần Văn Quang Nam 30,24 03:06:20 6,21 4,45 10,68 5,01 3,90
47 itSS_Đỗ Thị Xuân Điệp Nữ 30,09 05:23:13 2,39 2,04 3,29 2,88 5,92 2,04 2,40 3,05 3,03 3,05
48 KDDVTHH Đỗ Đức Tuấn B Nam 30,04 04:00:54 16,24 8,04 5,76
49 KDVPS Pham Văn Truyền Nam 29,92 03:06:49 2,67 16,14 11,10
50 Công ty Việt: Thắm kt Nam 29,61 03:22:43 3,04 2,16 3,27 5,87 7,75 6,67 0,86