|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

Ha Hieu 24/05/2020 18:25 everyone Evening Run
4,9km Distance
39:59 Time
08:07/km Pace
332 Calories
Evening Run
Ha Hieu 23/05/2020 06:32 everyone Morning Run
15,0km Distance
01:49:21 Time
07:16/km Pace
1045 Calories
Morning Run
Ha Hieu 21/05/2020 06:14 everyone Morning Run
7,5km Distance
56:43 Time
07:34/km Pace
456 Calories
Morning Run
Ha Hieu 20/05/2020 06:42 everyone Morning Run
3,0km Distance
18:17 Time
06:04/km Pace
186 Calories
Morning Run
Ha Hieu 18/05/2020 06:14 everyone Morning Run
3,3km Distance
26:52 Time
08:03/km Pace
201 Calories
Morning Run
Ha Hieu 09/05/2020 06:48 everyone Morning Run
5,0km Distance
33:25 Time
06:39/km Pace
0 Calories
Morning Run
Ha Hieu 16/05/2020 18:22 everyone Evening Run
10,1km Distance
01:11:41 Time
07:07/km Pace
0 Calories
Evening Run
Ha Hieu 09/05/2020 06:48 everyone Morning Run
5,0km Distance
33:29 Time
06:39/km Pace
336 Calories
Morning Run