|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

15,0km Distance
01:57:16 Time
07:48/km Pace
705 Calories
Morning Run
10,0km Distance
01:06:59 Time
06:41/km Pace
496 Calories
Afternoon Run
5,0km Distance
30:10 Time
06:01/km Pace
252 Calories
❤