|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

15,1km Distance
02:07:00 Time
08:25/km Pace
0 Calories
Hội những người chạy marathon
5,0km Distance
41:56 Time
08:21/km Pace
553 Calories
Morning Run
3,0km Distance
18:38 Time
06:08/km Pace
293 Calories
Morning Run
10,1km Distance
01:17:25 Time
07:38/km Pace
981 Calories
Morning Run
2,3km Distance
20:38 Time
08:55/km Pace
219 Calories
Morning Run
5,1km Distance
31:01 Time
06:04/km Pace
493 Calories
Morning Run