|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

15,0km Distance
01:24:24 Time
05:37/km Pace
1043 Calories
Morning Run
16,6km Distance
01:57:25 Time
07:04/km Pace
1134 Calories
Morning Run
7,8km Distance
51:26 Time
06:34/km Pace
588 Calories
Morning Run
5,8km Distance
36:54 Time
06:23/km Pace
372 Calories
Morning Run
8,6km Distance
47:19 Time
05:30/km Pace
547 Calories
Morning Run
10,0km Distance
53:28 Time
05:20/km Pace
634 Calories
Morning Run
9,6km Distance
01:29:56 Time
09:24/km Pace
749 Calories
Morning Run
16,6km Distance
01:42:07 Time
06:08/km Pace
1063 Calories
Morning Run
7,8km Distance
54:58 Time
07:04/km Pace
591 Calories
Morning Run
3,0km Distance
14:28 Time
04:47/km Pace
171 Calories
Morning Run
9,0km Distance
58:19 Time
06:31/km Pace
591 Calories
Morning Run
9,4km Distance
01:05:38 Time
06:58/km Pace
613 Calories
Evening Run
7,7km Distance
01:03:17 Time
08:13/km Pace
454 Calories
Morning Run
5,2km Distance
27:16 Time
05:16/km Pace
353 Calories
Afternoon Run