|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

15,0km Distance
01:54:20 Time
07:37/km Pace
0 Calories
Evening Run
2,0km Distance
12:54 Time
06:17/km Pace
0 Calories
Morning Run
10,0km Distance
01:23:52 Time
08:22/km Pace
0 Calories
Sau khi chèo là lết chứ chạy j nổi 🤤🤤🤤
6,2km Distance
58:06 Time
09:24/km Pace
0 Calories
Bể bài rồi 😥😥😥
4,7km Distance
01:23:59 Time
17:57/km Pace
0 Calories
Night Run
4,0km Distance
29:12 Time
07:17/km Pace
0 Calories
Night Run
4,6km Distance
32:42 Time
07:03/km Pace
0 Calories
Evening Run
4,1km Distance
28:35 Time
06:54/km Pace
0 Calories
Night Run
5,0km Distance
33:24 Time
06:40/km Pace
0 Calories
Night Run