|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

15,0km Distance
01:54:55 Time
07:39/km Pace
0 Calories
VRC- đồng hành cùng runner- Hệ A
16,1km Distance
01:51:15 Time
06:54/km Pace
746 Calories
Morning Run
10,1km Distance
01:11:16 Time
07:01/km Pace
496 Calories
Afternoon Run
5,1km Distance
34:12 Time
06:44/km Pace
251 Calories
Morning Run