|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

15,0km Distance
01:39:13 Time
06:36/km Pace
1111 Calories
Afternoon Run
0,1km Distance
00:38 Time
04:32/km Pace
5 Calories
Morning Run
10,0km Distance
55:46 Time
05:34/km Pace
668 Calories
Evening Run
5,0km Distance
29:41 Time
05:55/km Pace
340 Calories
Morning Run
8,6km Distance
01:00:01 Time
06:59/km Pace
622 Calories
Evening Run
5,0km Distance
24:02 Time
04:47/km Pace
303 Calories
Morning Run
1,0km Distance
06:19 Time
06:15/km Pace
65 Calories
Morning Run