|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

15,0km Distance
01:38:33 Time
06:34/km Pace
0 Calories
Morning Run
3,4km Distance
17:58 Time
05:15/km Pace
0 Calories
Morning Run
10,0km Distance
01:01:51 Time
06:10/km Pace
0 Calories
Morning Run
3,1km Distance
18:56 Time
06:07/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,0km Distance
27:30 Time
05:29/km Pace
0 Calories
Morning Run