|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

15,0km Distance
02:15:04 Time
08:58/km Pace
0 Calories
Morning Run
10,0km Distance
01:16:54 Time
07:40/km Pace
0 Calories
Evening Run
0,9km Distance
05:03 Time
05:30/km Pace
0 Calories
Morning Run
10,0km Distance
01:15:08 Time
07:30/km Pace
0 Calories
VRC_NM70- 2nd round
2,1km Distance
18:13 Time
08:34/km Pace
0 Calories
Evening Run
5,0km Distance
37:23 Time
07:27/km Pace
0 Calories
VRC_Morning run-round1