|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

3,0km Distance
23:57 Time
07:58/km Pace
207 Calories
Evening Run
3,0km Distance
25:19 Time
08:25/km Pace
207 Calories
Evening Run
15,0km Distance
01:09:20 Time
04:37/km Pace
890 Calories
Morning Run
15,0km Distance
01:09:19 Time
04:37/km Pace
890 Calories
Morning Run
5,0km Distance
20:19 Time
04:03/km Pace
0 Calories
Morning Run
0,1km Distance
00:00 Time
Pace
0 Calories
Morning Run
10,0km Distance
59:18 Time
05:55/km Pace
0 Calories
Morning Run
3,0km Distance
12:59 Time
04:19/km Pace
0 Calories
Morning Run
10,0km Distance
44:50 Time
04:29/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,0km Distance
28:56 Time
05:46/km Pace
0 Calories
Morning Run
6,7km Distance
38:38 Time
05:47/km Pace
0 Calories
Morning Run
6,7km Distance
38:38 Time
05:47/km Pace
412 Calories
Morning Run
5,0km Distance
28:56 Time
05:46/km Pace
299 Calories
Morning Run
10,0km Distance
44:50 Time
04:29/km Pace
604 Calories
Morning Run
3,0km Distance
12:59 Time
04:19/km Pace
165 Calories
Morning Run
10,0km Distance
01:00:00 Time
06:00/km Pace
694 Calories
Morning Run
0,1km Distance
06:54 Time
97:27/km Pace
29 Calories
Morning Run
5,0km Distance
20:19 Time
04:03/km Pace
265 Calories
Morning Run