|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

10,8km Distance
01:45:47 Time
09:47/km Pace
841 Calories
Afternoon Run _ Đi xách gạch công đức 😚
10,8km Distance
01:45:47 Time
09:47/km Pace
841 Calories
Afternoon Run
15,0km Distance
01:31:51 Time
06:07/km Pace
951 Calories
Evening Run
15,0km Distance
01:31:51 Time
06:07/km Pace
951 Calories
Evening Run
88,9km Distance
11:38:36 Time
07:51/km Pace
0 Calories
Ultra Night Marathon HPR - Hai Phong liberation Day 13.5 - HPBD to HPR
5,0km Distance
25:47 Time
05:07/km Pace
0 Calories
Morning Run
4,5km Distance
29:10 Time
06:29/km Pace
301 Calories
Evening Run
4,5km Distance
29:10 Time
06:29/km Pace
301 Calories
Evening Run
5,3km Distance
38:11 Time
07:15/km Pace
358 Calories
Evening Run
6,4km Distance
42:56 Time
06:45/km Pace
452 Calories
Evening Run
10,0km Distance
55:46 Time
05:34/km Pace
623 Calories
Morning Run
10,0km Distance
55:46 Time
05:34/km Pace
623 Calories
Morning Run
1,4km Distance
08:13 Time
05:58/km Pace
59 Calories
Morning Run
1,4km Distance
08:13 Time
05:58/km Pace
59 Calories
Morning Run
0,0km Distance
00:07 Time
Pace
0 Calories
Evening Run
0,0km Distance
00:08 Time
Pace
0 Calories
Night Run
3,2km Distance
20:19 Time
06:26/km Pace
206 Calories
Evening Run
5,0km Distance
41:19 Time
08:11/km Pace
295 Calories
Evening Run
5,0km Distance
41:19 Time
08:11/km Pace
295 Calories
Evening Run
5,0km Distance
10:00 Time
02:00/km Pace
0 Calories
Run for Funrun Team