|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

2,5km Distance
15:13 Time
06:02/km Pace
145 Calories
Morning Run
15,0km Distance
01:48:16 Time
07:12/km Pace
1014 Calories
Morning Run
5,0km Distance
41:32 Time
08:15/km Pace
365 Calories
Afternoon Run
5,8km Distance
37:53 Time
06:30/km Pace
380 Calories
Morning Run
9,5km Distance
01:13:32 Time
07:46/km Pace
648 Calories
Afternoon Run
0,1km Distance
00:34 Time
07:29/km Pace
3 Calories
Afternoon Run
6,0km Distance
36:43 Time
06:06/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
10,0km Distance
01:07:39 Time
06:45/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
4,0km Distance
22:34 Time
05:37/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
7,2km Distance
45:16 Time
06:17/km Pace
0 Calories
Morning Run
3,2km Distance
20:53 Time
06:36/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
5,0km Distance
29:19 Time
05:50/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
5,0km Distance
30:05 Time
06:00/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,0km Distance
32:35 Time
06:30/km Pace
0 Calories
Morning Run