|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

5,4km Distance
51:40 Time
09:39/km Pace
0 Calories
Morning Run
4,0km Distance
33:01 Time
08:14/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
10,0km Distance
01:07:56 Time
06:45/km Pace
0 Calories
Morning Run
3,0km Distance
31:04 Time
10:23/km Pace
0 Calories
Evening Run
5,8km Distance
01:02:27 Time
10:41/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,6km Distance
53:15 Time
09:27/km Pace
0 Calories
Morning Run
1,6km Distance
12:13 Time
07:29/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
5,9km Distance
43:11 Time
07:20/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,0km Distance
38:24 Time
07:39/km Pace
0 Calories
Morning Run