|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

3,5km Distance
29:33 Time
08:31/km Pace
0 Calories
Evening Run
3,2km Distance
31:06 Time
09:43/km Pace
0 Calories
Evening Run
1,5km Distance
14:14 Time
09:22/km Pace
0 Calories
Evening Run
5,1km Distance
44:14 Time
08:43/km Pace
0 Calories
Evening Run