VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

Tham gia
RANK FullName Gender Avg Pace (Elapsed Time) Total Distance Total Workout Total Day
1 Cong Le Nam 04:03/km 30,03 3 3
2 Pham Quang Tu Nam 04:28/km 30,02 3 3
3 Minh Hiền Nữ 04:46/km 30,04 3 3
4 Nguyen Manh Nam 04:51/km 30,07 3 3
5 Đỗ Huy Nam 05:05/km 30,03 3 3
6 Timothy Trần Nam 05:25/km 30,05 3 3
7 Ngô Trung Quân Nam 05:28/km 30,19 3 3
8 Nguyễn Vinh Nguyên Nam 05:30/km 30,16 3 3
9 Kien Tran Nam 05:34/km 30,05 3 3
10 Dang Hoang Nam 05:34/km 30,16 3 3
11 Oanh Phạm Thị Kim Nữ 05:39/km 30,10 3 3
12 Hoàng Huệ Nữ 05:40/km 30,04 3 3
13 Phạm Văn Tình Nam 05:46/km 30,05 3 3
14 Đỗ Thúy Nữ 05:46/km 30,03 3 3
15 Hoàng Hùng Cường Nam 05:52/km 5,10 1 1
16 Nguyen Quang Hung Nam 05:57/km 30,03 3 3
17 Phạm Thinh Nam 06:01/km 30,46 3 3
18 Hùng Bá Nam 06:06/km 30,03 3 3
19 Tấn Phát Nguyễn Nam 06:16/km 30,03 3 3
20 Lê Nam Nam 06:34/km 30,13 3 3
21 Hiền Đỗ Nữ 06:47/km 30,16 3 3
22 Bùi Phước Út Nam 06:51/km 30,04 3 3
23 Trương Lê Giang Nữ 07:08/km 30,05 3 3
24 Võ Cự Triêm Nam 07:15/km 15,05 2 2
25 Ha Hieu Nam 07:17/km 30,12 3 3
26 Dương Hồng Phúc Nữ 07:24/km 30,23 3 3
27 Đồng Hiệp Nguyễn Nam 07:27/km 30,66 3 3
28 Vĩnh Phạm Trọng Nam 07:46/km 30,24 3 3
29 Giang Thanh Le Nam 07:51/km 20,19 2 2
30 Lê Phương Linh Nữ 08:15/km 30,03 3 3
31 Do Nguyen Nữ 08:21/km 30,08 3 3
32 Nguyen Phuoc Bao Hoang Nam 09:23/km 30,04 3 3
33 Valentina Tran Nữ 09:37/km 30,14 3 3
34 Đỗ Thị Hương Lan Nữ 09:46/km 5,07 1 1