|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

Thống kê
Thành viên
34
Quãng đường (km)
1216.0
Thời gian
5.08:05:07
Km/Runner
35,8
RANK FullName Avg Pace (Elapsed Time) Total Distance 24/05 23/05 22/05 21/05 20/05 19/05 18/05 17/05
1 04:46/km 30,0 15,0
2 05:39/km 30,1 15,0
3 05:40/km 30,0 15,0 10,0
4 05:46/km 30,0 15,0 10,0
5 06:47/km 30,2 15,0 10,1
6 07:08/km 30,0 15,0
7 07:24/km 30,2 15,0 10,1
8 08:15/km 30,0 15,0 10,0
9 08:21/km 30,1 15,0
10 09:37/km 30,1 15,0 10,1
11 09:46/km 5,1