|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ A

Thống kê
Thành viên
34
Quãng đường (km)
1216.0
Thời gian
5.08:05:07
Km/Runner
35,8
RANK FullName Gender Avg Pace (Elapsed Time) Total Distance Total Workout Total Day
1 Nam 04:03/km 30,03 3 3
2 Nam 04:28/km 30,02 3 3
3 Nữ 04:46/km 30,04 3 3
4 Nam 04:51/km 30,07 3 3
5 Nam 05:05/km 30,03 3 3
6 Nam 05:25/km 30,05 3 3
7 Nam 05:28/km 30,19 3 3
8 Nam 05:30/km 30,16 3 3
9 Nam 05:34/km 30,05 3 3
10 Nam 05:34/km 30,16 3 3
11 Nữ 05:39/km 30,10 3 3
12 Nữ 05:40/km 30,04 3 3
13 Nam 05:46/km 30,05 3 3
14 Nữ 05:46/km 30,03 3 3
15 Nam 05:52/km 5,10 1 1
16 Nam 05:57/km 30,03 3 3
17 Nam 06:01/km 30,46 3 3
18 Nam 06:06/km 30,03 3 3
19 Nam 06:16/km 30,03 3 3
20 Nam 06:34/km 30,13 3 3
21 Nữ 06:47/km 30,16 3 3
22 Nam 06:51/km 30,04 3 3
23 Nữ 07:08/km 30,05 3 3
24 Nam 07:15/km 15,05 2 2
25 Nam 07:17/km 30,12 3 3
26 Nữ 07:24/km 30,23 3 3
27 Nam 07:27/km 30,66 3 3
28 Nam 07:46/km 30,24 3 3
29 Nam 07:51/km 20,19 2 2
30 Nữ 08:15/km 30,03 3 3
31 Nữ 08:21/km 30,08 3 3
32 Nam 09:23/km 30,04 3 3
33 Nữ 09:37/km 30,14 3 3
34 Nữ 09:46/km 5,07 1 1