|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

Ky Nam Hoang 31/05/2020 16:47 followers_only Afternoon Run
4,3km Distance
22:04 Time
05:07/km Pace
246 Calories
Afternoon Run
Ky Nam Hoang 30/05/2020 05:31 followers_only Morning Run
12,3km Distance
01:16:13 Time
06:12/km Pace
831 Calories
Morning Run
3,2km Distance
20:37 Time
06:26/km Pace
222 Calories
Night Run
Duong Pham 31/05/2020 21:40 everyone Evening Run
3,2km Distance
20:35 Time
06:26/km Pace
222 Calories
Evening Run
10,6km Distance
59:16 Time
05:35/km Pace
643 Calories
Night Run
Nguyễn Bá Phúc 31/05/2020 21:46 followers_only Night Run
0,5km Distance
05:02 Time
09:22/km Pace
81 Calories
Night Run
21,0km Distance
01:25:50 Time
04:05/km Pace
0 Calories
Vòng 4 21km
1,9km Distance
08:42 Time
04:40/km Pace
154 Calories
Evening Run
8,0km Distance
01:19:47 Time
09:57/km Pace
438 Calories
Evening Run
10,0km Distance
58:48 Time
05:52/km Pace
589 Calories
Evening Run
7,2km Distance
40:21 Time
05:35/km Pace
479 Calories
Evening Run
2,4km Distance
29:20 Time
12:08/km Pace
176 Calories
Morning Run
3,9km Distance
44:42 Time
11:32/km Pace
206 Calories
Evening Run
1,0km Distance
11:07 Time
10:47/km Pace
69 Calories
Evening Run
2,3km Distance
22:27 Time
09:52/km Pace
151 Calories
Afternoon Run
21,1km Distance
02:04:10 Time
05:52/km Pace
1547 Calories
Afternoon Run
21,0km Distance
01:37:21 Time
04:37/km Pace
1528 Calories
Evening Run
5,0km Distance
30:27 Time
06:04/km Pace
350 Calories
Evening Run
21,0km Distance
01:25:50 Time
04:05/km Pace
0 Calories
Vòng 4 challenge, 21km
21,1km Distance
01:25:50 Time
04:04/km Pace
0 Calories
Vòng 4,21km