|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

6,0km Distance
49:36 Time
08:16/km Pace
380 Calories
Afternoon Run
Huy Nguyen 30/05/2020 04:02 everyone Morning Run
21,0km Distance
01:44:24 Time
04:57/km Pace
1447 Calories
Morning Run
Huy Nguyen 28/05/2020 18:27 everyone Evening Run
4,5km Distance
40:30 Time
08:59/km Pace
281 Calories
Evening Run
Huy Nguyen 28/05/2020 05:23 everyone Morning Run
3,6km Distance
26:47 Time
07:21/km Pace
282 Calories
Morning Run
Huy Nguyen 28/05/2020 05:00 everyone Morning Run
5,0km Distance
21:34 Time
04:17/km Pace
286 Calories
Morning Run
Huy Nguyen 28/05/2020 04:44 everyone Morning Run
2,3km Distance
15:27 Time
06:45/km Pace
121 Calories
Morning Run
Huy Nguyen 26/05/2020 18:18 everyone Evening Run
6,0km Distance
38:21 Time
06:21/km Pace
383 Calories
Evening Run
Huy Nguyen 26/05/2020 04:43 everyone Morning Run
12,5km Distance
01:13:18 Time
05:51/km Pace
783 Calories
Morning Run
4,4km Distance
43:32 Time
09:51/km Pace
279 Calories
Afternoon Run
Huy Nguyen 24/05/2020 04:45 everyone Morning Run
15,0km Distance
01:16:22 Time
05:04/km Pace
1037 Calories
Morning Run
Huy Nguyen 24/05/2020 04:35 everyone Morning Run
1,2km Distance
08:33 Time
07:03/km Pace
72 Calories
Morning Run
Huy Nguyen 19/05/2020 04:49 everyone Morning Run
10,4km Distance
59:09 Time
05:42/km Pace
554 Calories
Morning Run
Huy Nguyen 18/05/2020 04:44 everyone Morning Run
10,4km Distance
01:00:00 Time
05:47/km Pace
546 Calories
Morning Run
Huy Nguyen 16/05/2020 04:56 everyone Morning Run
10,0km Distance
44:21 Time
04:25/km Pace
607 Calories
Morning Run
Huy Nguyen 14/05/2020 18:16 everyone Evening Run
10,2km Distance
53:05 Time
05:12/km Pace
677 Calories
Evening Run
Huy Nguyen 09/05/2020 04:13 everyone Morning Run
5,0km Distance
22:09 Time
04:25/km Pace
292 Calories
Morning Run