|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

1,4km Distance
13:36 Time
09:23/km Pace
107 Calories
Afternoon Run
1,8km Distance
07:42 Time
04:17/km Pace
94 Calories
Afternoon Run
1,4km Distance
13:44 Time
09:29/km Pace
107 Calories
Afternoon Run
1,8km Distance
07:42 Time
04:17/km Pace
94 Calories
Afternoon Run
4,1km Distance
28:09 Time
06:52/km Pace
250 Calories
Afternoon Run