|

VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

6,1km Distance
35:24 Time
05:47/km Pace
391 Calories
Morning Run
6,7km Distance
38:52 Time
05:49/km Pace
428 Calories
Afternoon Run
21,1km Distance
01:55:36 Time
05:28/km Pace
1524 Calories
Morning Run
1,6km Distance
08:44 Time
05:25/km Pace
117 Calories
Morning Run
5,0km Distance
22:20 Time
04:26/km Pace
316 Calories
Morning Run
1,6km Distance
10:39 Time
06:29/km Pace
112 Calories
Morning Run