VRC - Đồng hành cùng Runner - HỆ B

Tham gia
RANK FullName Avg Pace (Elapsed Time) Total Distance Total Workout Total Day
1 Trương anh dũng 03:56/km 51,03 4 4
2 Nguyễn Văn Thông TT86 04:14/km 51,17 4 4
3 Hoàng Hải 04:15/km 36,17 3 3
4 Nguyen Nga 04:21/km 15,02 2 2
5 Phung Van Thanh - 20062198 04:26/km 51,16 4 4
6 Đoàn Nguyễn 04:29/km 51,13 4 4
7 Nguyễn Hoàng Liêm 04:37/km 15,03 2 2
8 Nguyễn Danh Tăng 04:44/km 30,07 3 3
9 Huy Nguyen 04:50/km 51,11 4 4
10 Ngọc Hưng Trần 04:50/km 51,18 4 4
11 Dương Xuân Quỳnh 04:54/km 5,06 1 1
12 Van Minh Thang 04:59/km 15,04 2 2
13 Trần Bảo Ngọc 05:02/km 51,17 4 4
14 Phạm Thái 05:03/km 15,03 2 2
15 LÊ ĐÌNH THƠM 05:04/km 51,10 4 4
16 Mẫn Trần 05:11/km 51,13 4 4
17 Minh Tùng 05:12/km 51,17 4 4
18 Nguyễn Bá Phúc 05:14/km 51,05 4 4
19 Le Tho 05:17/km 51,16 4 4
20 Ky Nam Hoang 05:20/km 15,05 2 2
21 Tran Trung Hieu 05:21/km 51,09 4 4
22 Duong Pham 05:22/km 15,01 2 2
23 Lam Nguyen 05:22/km 30,07 3 3
24 Lương Chương 05:22/km 36,12 3 3
25 VA DI TO 05:27/km 41,15 3 3
26 Hoàng Việt Thăng 05:29/km 52,51 4 4
27 Khắc Anh 05:30/km 51,16 4 4
28 Duy Hải 05:31/km 30,03 3 3
29 Minh Vũ 05:31/km 51,26 4 4
30 Minh Cang 05:32/km 25,06 2 2
31 Chung Tran 05:34/km 30,05 3 3
32 Nguyễn Văn Liêu 05:34/km 36,14 3 3
33 Nguyen Huy Anh 05:35/km 51,16 4 4
34 Đinh Chiến 05:44/km 51,19 4 4
35 Đỗ Công Huế 05:44/km 30,31 3 3
36 thuong nk 05:48/km 51,16 4 4
37 Nguyễn Công Trung 05:50/km 36,01 3 3
38 Trần Trung Kiên 05:56/km 51,38 4 4
39 Cường TD 06:01/km 30,33 3 3
40 Đặng Quang Huy 06:03/km 51,12 4 4
41 Nguyễn Thái An 06:08/km 51,03 4 4
42 Võ Tấn Hà 06:10/km 30,05 3 3
43 HỮU THANH NGUYỄN 06:15/km 51,09 4 4
44 Nguyễn Hữu Nghiêm 06:24/km 20,08 2 2