VTC-Bứt Phá Giới Hạn

Join
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyen thị lan Nữ 666,63 3.17:33:09 58 22
2 Ngô Thị Hoà Nữ 600,00 3.23:51:49 83 22
3 Kiên Nguyễn Văn Nam 582,53 2.20:57:20 42 20
4 Đỗ Thanh Hạnh Nữ 531,52 3.22:10:33 80 22
5 Nguyễn Đức Trung Nam 500,62 2.13:13:08 56 20
6 Nguyễn Văn Đông Nam 470,19 3.12:46:48 43 22
7 Vũ Mạnh Hòa Nam 466,87 2.16:15:07 47 22
8 Cao Hoàng Nhung Nữ 462,81 3.01:52:26 76 21
9 Nguyenhonghau Nam 458,25 2.15:03:39 39 17
10 Nguyễn Hồng Liên Nữ 450,01 2.18:21:53 63 22
11 Nguyễn Nam Cao Nam 442,40 2.15:32:55 37 22
12 Dương Quang Long KTĐH Nam 424,44 2.16:41:22 65 22
13 Trần Quốc Sơn Nam 404,23 2.10:51:36 46 18
14 Hoang thi huong Nữ 393,08 3.00:21:59 102 22
15 Lê Nhung Nữ 390,53 2.12:14:44 81 21
16 Mạnh Marathon Giảm Mỡ Nam 383,54 1.20:44:00 34 20
17 Đặng Hiền Anh Nữ 376,86 2.11:21:33 88 19
18 Cao Thị Thu Hà Nữ 366,42 2.11:16:13 50 22
19 Trần Thị Hương TCHC Nữ 356,48 2.11:30:59 32 15
20 Trần Lan Anh Nữ 338,38 2.10:55:59 93 22
21 Lê Hoàng Anh Nam 333,33 1.15:41:58 31 20
22 Nguyễn Tiến Quyền Nam 330,00 2.12:49:18 49 20
23 Nguyễn Văn Linh Nam 329,06 1.15:56:17 41 15
24 Nguyễn Trung Kiên Nam 289,57 1.10:52:02 21 15
25 TRAN TRONG DUOC Nam 275,61 1.15:41:24 47 21
26 Trần Thị Thanh Xuân Nữ 272,15 1.10:24:38 56 22
27 Đặng Thị Dung Nữ 263,03 1.08:36:39 51 22
28 Nguyen Anh Tuyet Nữ 253,80 1.22:40:10 39 21
29 Bùi Chính Nghĩa Nam 249,12 1.10:49:52 29 17
30 Phạm Thị Minh Nữ 245,67 1.07:32:25 41 22
31 Nguyễn Thị Song An Nữ 240,70 1.02:09:58 39 17
32 Văn Hạnh Hà Nam 240,30 1.05:44:33 29 15
33 Phạm Thị Dung Nữ 239,52 1.00:43:55 104 20
34 Nguyễn Toàn Thắng Nam 238,50 1.03:56:17 20 17
35 Nguyễn Thị Hồng Phương Nữ 235,01 1.12:47:52 35 19
36 Trần Đức Chiến Nam 234,57 1.13:14:20 56 22
37 Nguyễn Thu Huyền - TT GS1 Nữ 225,58 1.10:39:18 35 19
38 Khánh Nguyễn - VPHCM Nam 225,53 1.06:47:43 49 17
39 Trần Ngọc Lễ Nam 222,35 1.05:50:02 31 19
40 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 221,63 1.07:50:45 35 17
41 Trần thị diệu Thuý Nữ 213,46 1.12:01:03 64 21
42 Phạm Bá Hùng Nam 212,97 1.03:39:54 30 20
43 DƯƠNG HUYỀN VÂN Nữ 212,24 1.15:35:57 54 21
44 Hieu Nguyen Nam 212,22 22:14:31 23 20
45 Bùi Thị Ngọc Ánh Nữ 211,74 22:24:13 43 15
46 Cấn văn tuấn Nam 208,17 20:25:23 21 18
47 Bích Vũ - VPHCM Nữ 205,03 1.07:59:24 37 21
48 Hoàng Minh Trần Nam 200,97 22:12:33 19 15
49 Yến Trịnh Thị Nam 200,80 1.00:26:15 44 19
50 Hồng Trần (Cổng TT VTCPay) Nữ 200,35 1.09:07:24 30 22