VTC-Bứt Phá Giới Hạn

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 30/11 29/11 28/11
1 Kiên Nguyễn Văn 582,5 2.20:57:20 61,1 48,9 11,9 44,1 17,5 33,4 21,4 28,6
2 Nguyễn Đức Trung 500,6 2.13:13:08 34,2 52,2 45,1 25,1 41,3 33,9 18,1 25,1
3 Nguyễn Văn Đông 470,2 3.12:46:48 31,9 38,6 18,6 38,3 25,0 21,2 30,3 17,7
4 Vũ Mạnh Hòa 466,9 2.16:15:07 71,1 41,4 31,4 28,3 22,4 25,5 28,0 39,5
5 Nguyenhonghau 458,2 2.15:03:39 67,3 60,8 45,3 60,9 57,3 23,6 10,2 11,1
6 Nguyễn Nam Cao 442,4 2.15:32:55 44,4 31,8 25,5 31,0 12,3 15,9 35,2 14,3
7 Dương Quang Long KTĐH 424,4 2.16:41:22 18,4 38,3 38,3 11,0 18,4 34,2 28,9 26,6
8 Trần Quốc Sơn 404,2 2.10:51:36 25,8 26,8 11,3 32,1 25,3 1,5 30,2 48,4
9 Mạnh Marathon Giảm Mỡ 383,5 1.20:44:00 22,2 11,2 12,0 12,3 12,0 17,8 8,9 22,2
10 Lê Hoàng Anh 333,3 1.15:41:58 15,0 18,4 42,0 7,9 15,7 11,2 30,2
11 Nguyễn Tiến Quyền 330,0 2.12:49:18 43,2 39,1 19,6 22,3 19,6 23,7 26,8
12 Nguyễn Văn Linh 329,1 1.15:56:17 44,3 36,8
13 Nguyễn Trung Kiên 289,6 1.10:52:02 40,6 20,8 36,1 23,7 10,0
14 TRAN TRONG DUOC 275,6 1.15:41:24 0,3 19,9 11,6 9,1 18,1 10,1 11,6
15 Bùi Chính Nghĩa 249,1 1.10:49:52 34,8 30,1 18,1 20,7 19,2 8,1 16,9
16 Văn Hạnh Hà 240,3 1.05:44:33 7,2 29,7 30,3 9,9
17 Nguyễn Toàn Thắng 238,5 1.03:56:17 21,2 7,1 10,0 13,4 13,9
18 Trần Đức Chiến 234,6 1.13:14:20 17,8 8,5 22,1 21,0 3,5 3,0 7,6 13,8
19 Khánh Nguyễn - VPHCM 225,5 1.06:47:43 21,1 17,9 2,9 12,8 19,9 20,8
20 Trần Ngọc Lễ 222,4 1.05:50:02 11,0 13,5 14,3 6,3 7,5 8,6 9,1
21 Phạm Bá Hùng 213,0 1.03:39:54 17,9 2,7 8,9 7,7 18,5 6,8 16,2
22 Hieu Nguyen 212,2 22:14:31 20,7 7,6 10,5 7,0 5,3 11,2 7,4 7,0
23 Cấn văn tuấn 208,2 20:25:23 11,6 12,1 11,0 7,0 11,4 11,1 7,1
24 Hoàng Minh Trần 201,0 22:12:33 8,4 12,2 21,1
25 Lại Việt Hùng 199,5 1.14:12:04 8,3 12,7 8,6 4,2 11,2 12,4 6,0 10,0
26 Trương Đình Đồng 180,5 1.00:14:41 10,2 5,8 18,8 20,8 19,1 12,1 18,4
27 Nguyễn Phúc Vượng 179,3 1.03:17:55 0,9 20,9 9,6 16,1 11,5 2,0 8,7
28 Trần Duy Phong 173,0 1.02:16:09 9,7 6,7 11,8 15,7 13,6 4,5 5,3 7,9
29 Đinh Sỹ Thạc Chí 159,5 17:26:38 2,2 21,8 5,1 8,7 5,0 5,1 5,1
30 Võ Nhật Thành 152,9 22:44:24 9,0 17,5 11,4 14,5 8,2 4,1 7,3
31 Nguyễn Thị Minh Anh 150,9 22:42:06 16,9 17,8 12,2 7,8 4,4 6,4 7,9 14,7
32 Đặng Văn Phúc 149,0 17:05:22 16,1 5,0 16,4 4,3 4,0 9,3
33 Trần Đức Lâm 145,7 22:30:52 7,0 7,5 7,1 9,2 12,1 9,8 9,8
34 Lương Thanh Tùng 142,9 16:23:16 23,5 3,7 16,6 19,8 6,6 13,5
35 Tien Nguyen 140,5 17:14:27 17,1 12,6 7,3 7,5 7,6 7,3 7,4 10,4
36 Nguyen Thanh Lan 138,2 20:34:12 25,8 7,3 7,5 7,1 6,7 11,6 10,3
37 Vĩnh Toàn Nguyễn 137,4 17:32:31 10,3 4,9 9,7
38 Trương Đức Thiện 135,3 17:09:22 1,7 3,4 8,5 5,3 2,9 2,9 6,5 3,3
39 Trần đình thọ 134,1 21:43:13 8,6 12,1 8,5 4,3 3,3 6,4 3,5 12,9
40 Phạm Tiến Quyền 133,5 21:59:28 38,1 17,6 13,7 17,3 11,4 11,9 2,2 0,2
41 Bùi Khắc Công 133,3 18:22:04 4,7 13,2 4,7 6,8 7,2 10,3 11,7
42 Nguyễn Thanh Hải 133,0 20:36:39 12,6 11,1 9,1 7,3 7,7 10,6
43 Denny Nguyen 131,8 17:20:15 22,9 12,2 5,1 3,1
44 Lưu Quốc Khánh 131,8 21:00:28 13,8 12,4 22,3
45 Nguyễn duy tuấn 131,2 15:44:47 3,5 8,6 3,0 10,2 8,3 8,0 3,6
46 Nguyễn Việt Cường 130,1 20:39:05 17,3 5,6 5,5 10,5 14,3 3,4 3,2
47 Tống Thanh Quyết 129,6 19:42:38 12,3 8,4 3,2 8,7
48 Duy Bảo - VPHCM 128,2 19:45:35 12,3 5,7 4,6 7,9
49 Lê Việt Anh( Cổng TT VTC Pay) 124,9 14:47:58 25,6 12,7 1,3 7,4
50 Thu Sang 123,8 16:32:04 10,2 15,7 5,1 1,3 5,0