VTC-Bứt Phá Giới Hạn

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 30/11 29/11 28/11
1 Nguyen thị lan 666,6 3.17:33:09 40,0 50,0 37,4 31,4 34,5 32,5 32,1 38,5
2 Ngô Thị Hoà 600,0 3.23:51:49 72,6 46,8 31,0 26,6 22,0 26,6 20,8 36,0
3 Đỗ Thanh Hạnh 531,5 3.22:10:33 72,9 38,3 32,8 27,5 24,0 27,4 24,3 33,7
4 Cao Hoàng Nhung 462,8 3.01:52:26 47,1 31,4 16,5 30,1 17,7 15,3 9,4 10,4
5 Nguyễn Hồng Liên 450,0 2.18:21:53 43,5 27,7 38,5 24,8 14,9 22,1 18,7 25,7
6 Hoang thi huong 393,1 3.00:21:59 32,8 33,7 28,3 30,1 33,0 12,0 10,3 26,9
7 Lê Nhung 390,5 2.12:14:44 34,5 30,7 35,3 24,3 22,2 21,8 17,8 30,4
8 Đặng Hiền Anh 376,9 2.11:21:33 50,5 36,5 31,4 20,0 21,2 25,7 9,3 21,2
9 Cao Thị Thu Hà 366,4 2.11:16:13 34,8 21,1 18,0 19,0 21,6 18,3 15,3 25,2
10 Trần Thị Hương TCHC 356,5 2.11:30:59 37,4 32,6 29,5 27,5 13,4 23,9 27,7 37,4
11 Trần Lan Anh 338,4 2.10:55:59 21,1 17,3 15,8 14,5 16,4 15,3 10,6 22,0
12 Trần Thị Thanh Xuân 272,2 1.10:24:38 14,1 18,0 11,9 9,3 8,0 11,2 9,3 17,0
13 Đặng Thị Dung 263,0 1.08:36:39 38,0 11,9 11,7 15,3 17,3 4,8 11,5 6,0
14 Nguyen Anh Tuyet 253,8 1.22:40:10 33,1 0,1 6,7 19,7 21,3 21,2 11,2 19,0
15 Phạm Thị Minh 245,7 1.07:32:25 22,7 38,6 22,0 22,0 12,4 9,6 5,7 5,0
16 Nguyễn Thị Song An 240,7 1.02:09:58 66,0 34,0 16,4 23,9 3,6 17,8
17 Phạm Thị Dung 239,5 1.00:43:55 27,7 52,2 29,0 7,5 8,4 9,1 10,3 14,2
18 Nguyễn Thị Hồng Phương 235,0 1.12:47:52 8,0 20,6 10,0 12,5 11,0 10,6 14,0
19 Nguyễn Thu Huyền - TT GS1 225,6 1.10:39:18 15,0 10,6 16,3 16,7 16,1 14,3
20 Nguyễn Thị Ngọc Hà 221,6 1.07:50:45 14,4 40,1 20,5 4,1 12,5 23,7
21 Trần thị diệu Thuý 213,5 1.12:01:03 24,8 20,8 13,1 10,1 4,4 10,9 4,4 18,9
22 DƯƠNG HUYỀN VÂN 212,2 1.15:35:57 23,5 15,5 9,2 19,5 3,8 15,4 7,3 16,2
23 Bùi Thị Ngọc Ánh 211,7 22:24:13 6,2 1,6 4,2 1,1 8,3 15,9 14,0 3,6
24 Bích Vũ - VPHCM 205,0 1.07:59:24 2,0 12,0 11,6 11,2 5,0 5,0 5,7 15,7
25 Hồng Trần (Cổng TT VTCPay) 200,3 1.09:07:24 24,0 12,5 10,4 10,8 8,7 8,4 2,3 11,1
26 Võ Hoài Phương 189,5 1.09:41:26 21,7 8,1 11,1 12,0 10,4 10,1 10,1 16,4
27 Nguyễn Thị Hương Huyền 184,0 1.02:21:50 19,7 5,1 11,2 10,7 8,1 12,1 24,8
28 Tâm Nguyễn 183,7 1.00:59:49 5,9 21,8 12,7 2,9 16,6
29 Bùi Thị Thanh Bình 182,3 1.04:35:35 12,5 12,2 15,9 12,1 9,5 10,5 13,4
30 Trần Phương Linh 180,4 20:51:32 8,5 20,4 12,8 10,4 9,1 13,4
31 Lều Thiên Hương 171,6 1.00:08:06 17,3 15,1 8,4 14,7 8,0 6,5 4,3 26,5
32 Đàm Thị Minh Tâm 169,2 1.04:41:29 16,1 13,3 4,5 8,5 0,6 19,9 11,7 7,9
33 Nguyễn Thị Hoài Giang 167,1 22:25:52 10,1 17,4 16,1 11,2 7,4 8,3 3,8
34 Tống Bích Đào 161,5 20:18:07 9,4 5,6 7,2 5,4 5,5 3,3 4,0 15,6
35 Mai Hoa 158,5 1.00:01:59 8,7 7,4 10,5 11,1 6,1 8,7 10,1 5,7
36 Lê Thị hoa 155,3 1.01:37:52 19,2 12,7 8,7 8,1 5,8 6,9 4,6 8,0
37 Huyền Bùi 151,1 1.00:52:24 17,0 14,1 5,5 10,7 6,0 8,7 5,5 11,8
38 Ngô Ngọc Nhung 147,6 22:38:34 12,1 11,2 14,5 11,4 8,4 6,6 7,7 6,5
39 Nghiêm Thị Kim Anh 144,2 23:41:54 5,7 9,2 3,9
40 Thuỳ Lê - VPHCM 139,8 23:37:39 0,3 6,0 8,1 3,5 5,0
41 Đỗ Thanh Duyên 134,0 18:31:07 13,8 20,2 12,1 12,4 5,3 2,3 11,3
42 Nguyễn Thị Thắm 129,0 18:38:02 20,9 14,6 8,2 7,4 3,7 3,4 7,4 1,0
43 Anh Đào - VPHCM 127,9 23:41:20 9,1 7,6 7,1 6,1 4,0 4,0 3,1 9,3
44 ThanhDung Lee 127,7 17:18:47 26,0 12,4
45 Phương Tapu 127,6 1.00:05:27 6,1 9,2 5,4 6,0 6,5 6,6 5,6 8,4
46 Lê Thị Ngọc Giang 124,2 1.00:05:14 37,0 25,9 7,0 2,0 6,7 8,1 6,6
47 Phạm Thị Thuý Hằng 121,5 1.00:34:37 2,1 7,5 9,1 6,4 11,1 11,8 9,0
48 Vu Thi Viet Hang 120,9 15:43:58 6,9 5,8 5,8 6,7 6,4 5,5 6,8
49 Thai Hoai An - TCKH 118,5 16:50:20 7,3 1,2 2,7 5,1 5,0 6,3 8,4
50 Đỗ Hồng Thi 118,0 18:21:57 12,0 11,7 9,3 3,4 5,1 0,2 10,6