VTC-Bứt Phá Giới Hạn

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyen thị lan Nữ 666,63 3.17:33:09 58 22
2 Nguyễn Đức Trung Nam 500,62 2.13:13:08 56 20
3 Cao Hoàng Nhung Nữ 462,81 3.01:52:26 76 21
4 Nguyenhonghau Nam 458,25 2.15:03:39 39 17
5 Nguyễn Hồng Liên Nữ 450,01 2.18:21:53 63 22
6 Trần Quốc Sơn Nam 404,23 2.10:51:36 46 18
7 Mạnh Marathon Giảm Mỡ Nam 383,54 1.20:44:00 34 20
8 Cao Thị Thu Hà Nữ 366,42 2.11:16:13 50 22
9 Trần Lan Anh Nữ 338,38 2.10:55:59 93 22
10 Nguyễn Tiến Quyền Nam 330,00 2.12:49:18 49 20
11 Nguyen Anh Tuyet Nữ 253,80 1.22:40:10 39 21
12 Văn Hạnh Hà Nam 240,30 1.05:44:33 29 15
13 Nguyễn Thị Hồng Phương Nữ 235,01 1.12:47:52 35 19
14 Hoàng Minh Trần Nam 200,97 22:12:33 19 15
15 Hồng Trần (Cổng TT VTCPay) Nữ 200,35 1.09:07:24 30 22
16 Tạ Thị Minh Hòa Nam 191,01 1.06:31:55 34 18
17 Võ Hoài Phương Nữ 189,50 1.09:41:26 49 22
18 Tâm Nguyễn Nữ 183,69 1.00:59:49 28 16
19 Nguyễn Thị Hoài Giang Nữ 167,11 22:25:52 26 20
20 Huyền Bùi Nữ 151,10 1.00:52:24 68 19
21 Nghiêm Thị Kim Anh Nữ 144,22 23:41:54 21 12
22 Trương Đức Thiện Nam 135,26 17:09:22 90 22
23 Đỗ Thanh Duyên Nữ 133,98 18:31:07 26 16
24 Nguyễn Thanh Hải Nam 133,00 20:36:39 22 16
25 Nguyễn Thị Thắm Nữ 129,00 18:38:02 31 16
26 Phương Tapu Nữ 127,59 1.00:05:27 24 22
27 Lê Việt Anh( Cổng TT VTC Pay) Nam 124,89 14:47:58 17 12
28 Đỗ Hồng Thi Nữ 117,96 18:21:57 29 19
29 Nguyễn Văn Quyền Nam 116,82 11:13:09 14 11
30 Bùi Nguyệt Phượng Nữ 114,93 19:34:44 34 18
31 loc doan Nam 114,22 14:01:24 21 16
32 Đỗ Minh Đức Nam 112,21 16:36:19 21 13
33 Nguyễn Bích Điệp Nữ 102,00 19:24:31 33 19
34 Hoàng Minh Phương Nam 101,32 14:58:14 26 19
35 Trương Minh Thảo Nữ 101,12 14:39:33 32 17
36 Anh Nguyễn Minh Nam 100,92 17:02:43 32 17
37 Đại Nguyễn (Cổng TT VTCPay) Nam 100,34 16:00:15 14 10
38 Huyền Nghiêm Nữ 99,88 18:02:16 35 14
39 Vu Tuan Thanh Nam 98,07 12:24:50 10 8
40 Cao Thị Thảo Nữ 93,60 12:35:49 32 18
41 Thuân Phạm Nam 86,80 10:15:34 18 10
42 Anh Tuan Nguyen Nam 84,97 08:59:56 12 12
43 bích huệ hoàng Nữ 83,20 12:44:47 30 15
44 Thanh Tâm Trần Nữ 82,19 16:38:20 35 20
45 Nguyễn Hồng Thúy Nữ 81,97 12:29:18 23 12
46 Nguyễn Xuân Quý Nam 81,13 08:58:30 13 10
47 Giang đinh Nữ 80,63 13:55:59 23 19
48 Hoàng Yến Nữ 78,61 11:33:21 20 12
49 ĐInh Thị Thu Hà Nữ 77,00 13:11:13 29 21
50 Nhung Đặng (Cổng TT VTC Pay) Nữ 74,88 14:06:50 14 13