VTC-Bứt Phá Giới Hạn

Join
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Ngô Thị Hoà Nữ 600,00 3.23:51:49 83 22
2 Kiên Nguyễn Văn Nam 582,53 2.20:57:20 42 20
3 Đỗ Thanh Hạnh Nữ 531,52 3.22:10:33 80 22
4 Nguyễn Văn Đông Nam 470,19 3.12:46:48 43 22
5 Nguyễn Nam Cao Nam 442,40 2.15:32:55 37 22
6 Hoang thi huong Nữ 393,08 3.00:21:59 102 22
7 Lê Nhung Nữ 390,53 2.12:14:44 81 21
8 Đặng Hiền Anh Nữ 376,86 2.11:21:33 88 19
9 Lê Hoàng Anh Nam 333,33 1.15:41:58 31 20
10 Nguyễn Văn Linh Nam 329,06 1.15:56:17 41 15
11 TRAN TRONG DUOC Nam 275,61 1.15:41:24 47 21
12 Phạm Thị Minh Nữ 245,67 1.07:32:25 41 22
13 Nguyễn Toàn Thắng Nam 238,50 1.03:56:17 20 17
14 Trần Đức Chiến Nam 234,57 1.13:14:20 56 22
15 Trần Ngọc Lễ Nam 222,35 1.05:50:02 31 19
16 Trần thị diệu Thuý Nữ 213,46 1.12:01:03 64 21
17 Phạm Bá Hùng Nam 212,97 1.03:39:54 30 20
18 Nguyễn Thị Hương Huyền Nữ 184,04 1.02:21:50 31 18
19 Bùi Thị Thanh Bình Nữ 182,29 1.04:35:35 57 19
20 Trần Duy Phong Nam 173,00 1.02:16:09 41 22
21 Lều Thiên Hương Nữ 171,63 1.00:08:06 76 17
22 Nguyễn Ngọc Dũng Nam 169,90 21:52:55 30 21
23 Đàm Thị Minh Tâm Nữ 169,24 1.04:41:29 60 21
24 Tống Bích Đào Nữ 161,50 20:18:07 44 20
25 Mai Hoa Nữ 158,47 1.00:01:59 37 22
26 Lê Thị hoa Nữ 155,26 1.01:37:52 26 22
27 Nguyễn Thị Minh Anh Nam 150,87 22:42:06 105 18
28 Ngô Ngọc Nhung Nữ 147,60 22:38:34 49 18
29 Lương Thanh Tùng Nam 142,85 16:23:16 29 14
30 Nguyen Thanh Lan Nam 138,24 20:34:12 19 17
31 Vĩnh Toàn Nguyễn Nam 137,41 17:32:31 18 14
32 Trần đình thọ Nam 134,05 21:43:13 34 21
33 Phạm Tiến Quyền Nam 133,55 21:59:28 32 14
34 Bùi Khắc Công Nam 133,34 18:22:04 48 18
35 Lưu Quốc Khánh Nam 131,76 21:00:28 23 13
36 Phạm Thị Thuý Hằng Nữ 121,53 1.00:34:37 60 20
37 Hoàng Điệp Nam 119,08 18:27:23 31 17
38 Trinh Van Thuy Nam 116,48 20:36:13 46 21
39 Minh Vũ Nam 116,30 20:03:35 13 12
40 Quang Lang Nguyễn Nam 115,13 21:05:35 36 16
41 Phan Văn Hợp Nam 114,45 13:28:10 11 11
42 Hoàng Việt Trung Nam 111,11 16:11:20 17 13
43 Ngọc Minh Tuấn Nam 105,68 14:08:02 34 17
44 Nguyễn Văn Bình Nam 101,01 12:48:29 30 11
45 Nguyễn Việt Hưng Nam 100,10 16:34:36 53 19
46 Thai Minh Vỹ Nam 99,78 16:50:06 22 16
47 Vũ Đình Duy Nam 90,35 12:35:10 24 13
48 Lường Thị Hương Nam 88,26 15:55:36 31 16
49 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 82,95 13:42:28 37 13
50 Nguyễn Mạnh Cường Nam 81,54 11:26:16 23 16