VTC-Bứt Phá Giới Hạn

Join
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Dương Quang Long KTĐH Nam 424,44 2.16:41:22 65 22
2 Trần Thị Hương TCHC Nữ 356,48 2.11:30:59 32 15
3 Nguyễn Thu Huyền - TT GS1 Nữ 225,58 1.10:39:18 35 19
4 Khánh Nguyễn - VPHCM Nam 225,53 1.06:47:43 49 17
5 Bích Vũ - VPHCM Nữ 205,03 1.07:59:24 37 21
6 Thuỳ Lê - VPHCM Nữ 139,80 23:37:39 26 17
7 Duy Bảo - VPHCM Nam 128,16 19:45:35 16 16
8 Anh Đào - VPHCM Nữ 127,89 23:41:20 33 20
9 Nguyen Hoang Viet - GS1 Nam 122,03 16:03:47 11 11
10 Thai Hoai An - TCKH Nữ 118,49 16:50:20 24 19
11 Tiến Phát - VPHCM Nam 104,88 13:58:22 26 20
12 Lương Thị Huệ TCKH Nữ 83,01 11:42:58 27 15
13 DƯƠNG THỊ ĐÀO- TT.KTĐH Nữ 77,78 11:27:40 33 17
14 Nguyễn Việt Huy- TT GS2 Nam 74,53 09:14:17 12 11
15 Vũ Hồng Nhung Nữ 73,93 13:07:25 25 17
16 Xuân Vinh - VPHCM Nam 67,61 10:32:32 11 9
17 An nguyen_KTĐH Nam 65,73 12:50:45 21 17
18 Bùi Duy Khánh Nam 63,04 09:34:14 9 9
19 Thái Thu Thủy - VTC Media Nữ 56,76 07:21:56 13 13
20 Nguyễn Đức Huy - Media Nam 51,67 08:13:16 11 9
21 Q Mai Anh Nữ 50,60 09:03:37 7 7
22 Hoàng Hà Đức Hải KTĐH Nam 47,37 07:00:32 6 6
23 Văn Danh Phong KTĐH Nam 45,70 04:11:49 14 11
24 Nguyễn Tiến Đạt Nam 45,70 05:06:34 4 4
25 Lý Ngọc Hưng KTĐH Nam 43,08 06:53:51 14 12
26 Nguyễn Thành Vinh - TCHC Nam 42,98 05:58:32 15 9
27 Vân Anh Nguyễn TCKH Nữ 42,68 06:51:55 11 10
28 Đinh Thị Thuý Nữ 42,61 04:32:27 6 5
29 TrangZoe Nữ 41,30 05:21:21 8 6
30 Hương Lê Diệu Nữ 41,12 06:15:22 14 11
31 Lê Minh Khôi - VPHCM Nam 40,85 07:18:25 5 5
32 Nguyễn Đăng Huy KTĐH Nam 40,36 04:08:08 4 4
33 Phùng Xuân Tiến PM Nam 40,26 05:46:49 7 6
34 LUYẾN BÙI Nữ 40,07 07:11:38 12 11
35 Nguyễn Thị Liên TCKH Nữ 39,42 05:51:19 18 10
36 Ngô Quang Minh KTĐH Nam 39,24 05:07:11 7 6
37 Nguyễn Đức Dũng-KTĐH Nam 39,19 04:55:10 3 3
38 Phạm Thị Tươi Nữ 36,38 05:37:03 16 7
39 Mai Tuan Anh Nam 35,84 03:58:27 21 14
40 Tuyến Trần Nữ 35,79 06:45:02 15 15
41 Phạm Thành Minh - KTĐH Nam 34,32 03:20:09 8 8
42 Nguyễn Thị Bích Huệ - VTC Game Nữ 34,10 05:25:53 6 5
43 Dương Lệ Hằng - VTC Media Nữ 33,96 05:10:42 10 6
44 Bùi Quang Huy KTĐH Nam 33,90 05:24:28 53 21
45 Nguyễn Diệu Hằng - Media Nữ 33,48 05:30:34 8 8
46 Hoàng Hà - KTĐH Nam 33,37 04:12:06 11 7
47 Lê văn minh Nam 33,15 04:01:34 13 13
48 Đỗ Hải Ngọc Nữ 33,02 05:55:01 11 8
49 Nguyễn Hà Hải - TCKH Nam 31,97 04:10:05 9 8
50 Nguyễn Thị Khánh Lê Nữ 30,95 05:32:04 9 7