VTC-Bứt Phá Giới Hạn

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Vũ Mạnh Hòa Nam 466,87 2.16:15:07 47 22
2 Đặng Thị Dung Nữ 263,03 1.08:36:39 51 22
3 Bùi Chính Nghĩa Nam 249,12 1.10:49:52 29 17
4 Nguyễn Thị Song An Nữ 240,70 1.02:09:58 39 17
5 Phạm Thị Dung Nữ 239,52 1.00:43:55 104 20
6 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 221,63 1.07:50:45 35 17
7 Yến Trịnh Thị Nam 200,80 1.00:26:15 44 19
8 Trương Đình Đồng Nam 180,52 1.00:14:41 24 17
9 Trần Phương Linh Nữ 180,35 20:51:32 23 18
10 Đinh Sỹ Thạc Chí Nam 159,51 17:26:38 22 20
11 Võ Nhật Thành Nam 152,91 22:44:24 26 17
12 Nguyễn Việt Cường Nam 130,13 20:39:05 27 17
13 Lê Thị Ngọc Giang Nữ 124,22 1.00:05:14 51 15
14 Nguyễn Ngọc Lanh Nam 122,21 19:52:21 12 12
15 Nguyễn Việt Hùng Nam 114,46 16:00:08 77 16
16 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 112,62 16:05:43 39 22
17 Nguyễn La Giang Nam 107,28 19:04:03 26 17
18 Nguyễn Thùy Ly Nữ 105,56 15:02:38 16 12
19 Mẫn Xuân Tùng Nam 105,21 12:31:42 30 13
20 Đinh Hữu Việt Nam 100,86 09:01:04 66 18
21 Phạm Thọ Trung Nam 96,68 12:50:22 22 18
22 Lê Cao Hoàng Long Nam 93,91 14:55:17 33 13
23 Nguyễn Thị Thúy Nữ 77,07 15:30:29 13 8
24 Đậu thị Linh thùy Nữ 75,38 13:23:09 34 21
25 Lê Anh Dũng Nam 73,56 11:18:25 18 10
26 Nguyễn Thị Hường Nữ 73,45 12:15:31 19 14
27 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 73,17 07:55:17 20 10
28 Đặng Tuyết Mai Nữ 63,19 09:27:22 22 13
29 Trung Pham Nam 62,18 10:35:33 14 14
30 Trần Đức Nhật Nam 60,87 09:21:18 11 8
31 Phạm Thị Nguyệt Nữ 56,45 08:17:18 7 3
32 Trương Quỳnh Ngọc Nữ 55,28 09:12:04 37 17
33 Lê Thị Quỳnh Hoa Nữ 54,44 09:34:16 21 11
34 Hàn Yến Thanh Nữ 54,37 06:35:41 22 12
35 Bui Dinh Hai Nam 54,31 07:07:59 11 11
36 Trần Thị Hồng Vân Nữ 53,33 05:26:15 12 9
37 Thong NguyenViet Nam 46,26 05:47:34 8 6
38 Nguyễn Tiến Nam 43,34 05:26:40 12 7
39 Nguyễn Tuấn Việt Nam 42,43 05:25:10 7 7
40 Kim Chi Hồ Vũ Nam 40,77 04:40:33 8 7
41 Nguyễn Đức Sơn Nam 40,47 07:42:23 13 8
42 Nguyễn Cao Cường Nam 38,45 05:18:03 14 10
43 Quang Việt Đỗ Nam 37,56 04:49:52 10 8
44 Nguyễn Đình Trung Nam 36,80 06:04:57 10 9
45 Tuan Vu Nam 36,32 03:28:52 4 3
46 Nguyễn Văn Hiển Nam 36,13 04:46:41 9 7
47 Bui Van Du Nam 36,02 06:33:55 15 9
48 Trịnh Phục Hưng Nam 35,57 07:04:16 14 7
49 Nguyễn Phú Quân Nam 35,02 05:45:33 12 9
50 the huu Nam 35,01 03:12:25 10 8