VTC-Bứt Phá Giới Hạn

Join
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyễn Trung Kiên Nam 289,57 1.10:52:02 21 15
2 Trần Thị Thanh Xuân Nữ 272,15 1.10:24:38 56 22
3 DƯƠNG HUYỀN VÂN Nữ 212,24 1.15:35:57 54 21
4 Lại Việt Hùng Nam 199,51 1.14:12:04 46 22
5 Nguyễn Phúc Vượng Nam 179,27 1.03:17:55 41 19
6 Trần Đức Lâm Nam 145,68 22:30:52 24 18
7 Tien Nguyen Nam 140,52 17:14:27 17 17
8 Denny Nguyen Nam 131,77 17:20:15 28 16
9 Tống Thanh Quyết Nam 129,55 19:42:38 18 14
10 ThanhDung Lee Nữ 127,66 17:18:47 13 10
11 Thu Sang Nam 123,82 16:32:04 20 14
12 Huỳnh Tiến Hùng Dũng Nam 117,48 15:22:05 13 13
13 Anh Tu Nguyen Nam 102,22 14:00:19 9 7
14 Minh Nguyen Nam 102,11 14:29:21 12 10
15 Trần Mạnh Tuấn Nam 97,19 12:48:37 11 7
16 Nguyễn Phương Thảo Nữ 93,59 12:37:09 11 10
17 Nguyen Chi Thanh Nam 91,86 17:50:57 28 19
18 Hà Trần Nữ 80,11 11:06:24 19 15
19 Lê Thu Uyên Nữ 71,04 11:49:29 11 11
20 Vũ Trần Nam 67,63 09:34:35 7 7
21 Linh Kuro Nam 65,65 11:35:22 42 19
22 Hoàng Anh Nam 64,29 11:24:13 15 11
23 binh thai Nữ 64,04 09:44:56 13 13
24 Ha Thuy Nữ 63,59 09:33:26 12 11
25 [Mobile-CSKH] Duy Sơn Nam 63,36 09:48:28 19 12
26 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM Nữ 61,80 06:19:51 14 14
27 Nguyễn Đức Cường Nam 61,67 07:53:43 21 18
28 Hoan Nguyen Nam 61,08 08:15:21 18 13
29 Hoàng Hải Hà Nam 59,14 07:47:22 6 5
30 Phạm Cao Sơn Nam 56,23 10:18:57 13 9
31 Nhan Kim Thoa Nữ 55,71 09:35:12 17 17
32 Nhan Kim Chi Nữ 54,78 09:19:49 17 17
33 Nguyễn Xuân Hiếu Nam 54,61 09:24:26 6 6
34 Duy Nguyên Trần Nam 54,29 10:40:37 17 13
35 Lâm Nguyễn Nữ 53,44 11:09:13 16 16
36 Khang DC Nam 52,71 08:09:39 9 7
37 Đào Hoa Nữ 51,78 08:42:59 7 7
38 Chung styletv Nam 51,48 06:25:04 9 8
39 Nguyễn Quang Huy Nam 50,26 05:54:27 14 13
40 Hà nguyen Nam 49,70 09:31:27 8 7
41 Linh Phạm Nữ 49,16 07:45:20 21 14
42 Hồng Nhung - ROSA Nữ 48,31 07:08:15 14 11
43 Lê Trung Tình Nam 48,01 06:18:27 11 5
44 Hung Nguyen Nam 47,35 06:15:48 7 7
45 HONG ANH VUONG Nữ 46,88 07:18:08 9 9
46 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh Nữ 46,67 07:34:47 12 10
47 Nhu Van Nam 46,53 07:39:22 9 9
48 Thanh Vo Nam 46,30 05:57:39 7 7
49 hang pham Nữ 45,82 07:12:46 8 7
50 Vũ Huy Hoàng Nam 45,45 07:39:23 17 9