VTC-Bứt Phá Giới Hạn

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Tran Thi Thao Nữ 108,76 11:20:35 31 20
2 Van Hiep Nguyen Nam 86,76 08:48:01 25 9
3 Nguyễn Văn Đăng Nam 59,16 06:44:02 9 7
4 Phạm hiền trang Nữ 52,17 05:21:11 24 13
5 Quang Bien Tran Nam 25,75 03:07:26 6 5
6 Lương Thị Hải Luyến Nữ 23,38 03:48:38 7 6
7 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 20,30 02:43:47 4 4
8 Lê Thanh Bình Nữ 13,06 02:03:07 5 4
9 Hoàng Linh Nữ 12,13 02:21:23 9 4
10 Phan Thị Lệ Quyên Nữ 10,02 01:48:18 9 7
11 Lê Bá Long Nam 5,37 01:13:41 3 3
12 Thùy Linh Nguyễn Nữ 4,18 00:29:01 2 2
13 Anh Phuong Nguyen Nam 2,76 00:13:52 3 3
14 Trần Thị Hoa Nữ 1,08 00:14:49 1 1
15 Nguyễn Thanh Nhàn Nữ 0,05 00:00:13 1 1
16 Dương Đức Phúc Nam 0,00 00:00:00 0 0
17 Đỗ Thị Ánh Hường Nữ 0,00 00:00:00 0 0
18 Phan Thị Ngọc Hà Nữ 0,00 00:00:00 0 0
19 Chi Lê Thị Linh Nữ 0,00 00:00:00 0 0
20 Cường Xe Cỏ Nam 0,00 00:00:00 0 0
21 Vũ Hoàng Linh Nam 0,00 00:00:00 0 0
22 Nguyễn Thêu Nữ 0,00 00:00:00 0 0
23 Khuê Nguyễn Văn Nam 0,00 00:00:00 0 0
24 Hong Nu Nguyen Nữ 0,00 00:00:00 0 0