VTC-Bứt Phá Giới Hạn

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Hieu Nguyen Nam 212,22 22:14:31 23 20
2 Bùi Thị Ngọc Ánh Nữ 211,74 22:24:13 43 15
3 Cấn văn tuấn Nam 208,17 20:25:23 21 18
4 Đặng Văn Phúc Nam 148,97 17:05:22 25 17
5 Nguyễn duy tuấn Nam 131,24 15:44:47 24 19
6 Vu Thi Viet Hang Nữ 120,93 15:43:58 47 21
7 Tu Nguyen Anh Nam 107,86 11:20:00 16 9
8 Nguyễn Thị Tiệp Nữ 107,79 15:55:42 46 10
9 Tô thị lan anh Nữ 100,64 10:59:39 19 15
10 Lê Việt Hòa Nam 96,71 10:49:06 23 22
11 Đỗ Hương Giang Nữ 88,56 12:32:36 20 15
12 Huyền Chi Đỗ Nữ 84,61 10:38:30 21 13
13 Nam Bùi Nam 55,49 07:06:26 25 13
14 Phung Minh Duc Nữ 54,61 09:00:45 28 15
15 hien le Nam 54,50 09:08:52 18 9
16 Cường Bi Nam 53,57 05:31:36 12 7
17 Nguyễn Anh Tuấn Nam 53,19 04:51:55 8 4
18 Đoàn Phương Liên Nữ 52,07 06:32:07 19 16
19 Nguyễn Mạnh Tuấn Nam 49,18 05:05:23 6 5
20 Tuân Đinh Viết Nam 49,14 07:29:27 12 7
21 Trần Phương Huy Nam 48,78 07:06:34 16 12
22 Đặng Thu Thuỷ Nữ 48,45 06:55:39 15 11
23 Bối Bảo Nữ 48,45 08:24:58 9 7
24 Nguyen Thuy Linh Nữ 48,05 08:28:07 11 11
25 Thanh Đinh Nữ 41,40 05:46:43 11 6
26 Nsưt- Hải Nguyễn Nam 40,99 05:13:37 22 12
27 Nguyễn Minh Thúy Nữ 39,86 07:37:55 24 10
28 Bùi Thị Ngân Nữ 38,91 06:16:05 10 8
29 Quynh Nguyen Nữ 37,92 06:39:43 43 14
30 Ngô Tuấn Anh Nam 37,86 07:17:09 10 6
31 Trang Nguyen Tuyet Nữ 37,75 06:43:18 12 10
32 My Trinh Ta Nữ 37,23 07:28:09 12 7
33 Thảo Thanh Nữ 36,28 03:30:39 13 5
34 ngan dinh Nữ 36,15 05:12:00 10 6
35 Thu Nguyen Nữ 35,97 04:30:44 10 6
36 Nguyen khuong Nam 35,94 03:27:11 10 4
37 Hoàng Nhật Linh Nam 35,40 05:12:22 10 5
38 Hạ Trần Nữ 34,99 06:44:56 16 14
39 suri lee Nữ 34,78 05:27:26 14 9
40 Khanh Nguyen Bao Nam 34,70 04:05:31 6 4
41 Nguyễn Nam Long Nam 34,49 03:47:28 11 8
42 Nguyễn Văn Nhật Minh Nam 34,40 04:20:23 16 4
43 Lam Le Nam 34,28 02:36:35 13 5
44 Thuý Quỳnh Nguyễn Nữ 34,05 06:03:58 15 12
45 Ziny Hai Dang Nam 33,85 03:17:07 6 5
46 Linh Đào Nam 33,55 04:02:14 4 3
47 Vân Anh Phạm Nữ 33,44 06:58:00 11 9
48 Tạ Anh Việt Nam 33,28 04:53:25 8 6
49 Hồng Quân Tạ Nam 33,27 04:15:26 11 9
50 Phạm Bông Nữ 33,18 04:51:46 18 12