Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

Nguyen Thieu Hoai
23/05/2021 17:26
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
40:54
Time
07:19/km
Pace
380
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
6,7km
Distance
47:19
Time
07:05/km
Pace
428
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
15,6km
Distance
01:42:23
Time
06:34/km
Pace
922
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
6,7km
Distance
46:46
Time
07:00/km
Pace
428
Calories
Evening Run
Trùng với workout trên garmin
Afternoon Run
everyone
15,6km
Distance
01:42:23
Time
06:34/km
Pace
922
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin
Morning Run
everyone
20,0km
Distance
02:23:24
Time
07:10/km
Pace
1152
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
20,0km
Distance
02:23:24
Time
07:10/km
Pace
1152
Calories
Morning Run
Huy Nguyễn
23/05/2021 19:01
Evening Ride
everyone
27,9km
Distance
01:13:24
Time
22,8 km/h
Pace
247
Calories
Evening Ride
Huy Nguyễn
22/05/2021 16:31
Afternoon Ride
everyone
60,5km
Distance
01:56:50
Time
31,1 km/h
Pace
893
Calories
Afternoon Ride
Huy Nguyễn
23/05/2021 19:01
Evening Ride
everyone
27,9km
Distance
01:32:05
Time
18,2 km/h
Pace
247
Calories
Evening Ride
Trùng với workout trên garmin
Huy Nguyễn
21/05/2021 20:46
Evening Ride
everyone
29,2km
Distance
01:23:19
Time
21 km/h
Pace
268
Calories
Evening Ride
Huy Nguyễn
23/05/2021 16:51
Afternoon Ride
everyone
50,0km
Distance
01:43:20
Time
29,1 km/h
Pace
598
Calories
Afternoon Ride
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Huy Nguyễn
23/05/2021 16:51
Afternoon Ride
everyone
50,0km
Distance
01:43:03
Time
29,1 km/h
Pace
598
Calories
Afternoon Ride
Huy Nguyễn
20/05/2021 20:36
Evening Ride
everyone
22,3km
Distance
01:01:06
Time
21,9 km/h
Pace
227
Calories
Evening Ride
Huy Nguyễn
22/05/2021 16:31
Afternoon Ride
everyone
60,5km
Distance
01:57:18
Time
31 km/h
Pace
893
Calories
Afternoon Ride
Trùng với workout trên garmin
Huy Nguyễn
21/05/2021 20:46
Evening Ride
everyone
29,2km
Distance
01:47:25
Time
16,3 km/h
Pace
268
Calories
Evening Ride
Trùng với workout trên garmin
Huy Nguyễn
19/05/2021 17:56
Afternoon Ride
everyone
22,5km
Distance
01:14:07
Time
18,2 km/h
Pace
283
Calories
Afternoon Ride
Huy Nguyễn
20/05/2021 20:36
Evening Ride
everyone
22,3km
Distance
01:15:22
Time
17,8 km/h
Pace
227
Calories
Evening Ride
Trùng với workout trên garmin
Huy Nguyễn
19/05/2021 05:01
Morning Ride
everyone
31,0km
Distance
01:03:01
Time
29,5 km/h
Pace
366
Calories
Morning Ride
Huy Nguyễn
18/05/2021 21:07
Evening Ride
everyone
15,1km
Distance
49:13
Time
18,4 km/h
Pace
181
Calories
Evening Ride
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản