Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

TCBWeRun_MayChallenge. Done
everyone
9,0km
Distance
01:05:33
Time
07:15/km
Pace
401
Calories
TCBWeRun_MayChallenge. Done
☁️ Afternoon Ride
everyone
20,4km
Distance
50:47
Time
24,2 km/h
Pace
337
Calories
☁️ Afternoon Ride
Afternoon Activity
everyone
3
Phút
Afternoon Activity
☁️ Morning Run
everyone
21,0km
Distance
02:27:36
Time
07:00/km
Pace
1071
Calories
☁️ Morning Run
Night Run
everyone
6,1km
Distance
47:28
Time
07:49/km
Pace
330
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
8,0km
Distance
01:03:51
Time
07:55/km
Pace
404
Calories
Evening Run
☁️ Evening Run
everyone
11,4km
Distance
01:28:36
Time
07:47/km
Pace
581
Calories
☁️ Evening Run
☁️ Evening Run
everyone
11,0km
Distance
01:28:40
Time
08:01/km
Pace
591
Calories
☁️ Evening Run
☁️ Evening Ride
everyone
40,3km
Distance
01:42:18
Time
23,6 km/h
Pace
591
Calories
☁️ Evening Ride
Ta săn bắn những khát vọng và hái lượm những giấc mơ / Ta gieo trồng cây ước mộng, thứ mà lấy đi nhiều thì giờ / Ta đào những cái hố mà ko biết có ngày bị lọt 😉☺️
everyone
10,0km
Distance
01:19:37
Time
07:56/km
Pace
542
Calories
Ta săn bắn những khát vọng và hái lượm những giấc mơ / Ta gieo trồng cây ước mộng, thứ mà lấy đi nhiều thì giờ / Ta đào những cái hố mà ko biết có ngày bị lọt 😉☺️
🌙 Night Run
everyone
1,8km
Distance
15:58
Time
09:04/km
Pace
83
Calories
🌙 Night Run
Pace tối đa không hợp lệ
☁️ Evening Ride
everyone
33,7km
Distance
01:44:28
Time
19,4 km/h
Pace
411
Calories
☁️ Evening Ride
☁️ Night Ride
everyone
25,4km
Distance
01:07:32
Time
22,5 km/h
Pace
329
Calories
☁️ Night Ride
Night Activity
everyone
6
Phút
Night Activity
Lại một mùa sim
everyone
27,2km
Distance
05:17:51
Time
11:41/km
Pace
1382
Calories
Lại một mùa sim
☁️ Night Ride
everyone
30,1km
Distance
01:11:40
Time
25,2 km/h
Pace
469
Calories
☁️ Night Ride
Night Activity
everyone
5
Phút
Night Activity
Night Run
everyone
7,0km
Distance
01:02:06
Time
08:49/km
Pace
379
Calories
Night Run
Night Activity
everyone
7
Phút
Night Activity
☁️ Night Ride
everyone
22,9km
Distance
56:04
Time
24,5 km/h
Pace
336
Calories
☁️ Night Ride