Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

Nguyễn Sơn
20/05/2021 05:36
☀️ Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:09:13
Time
06:17/km
Pace
720
Calories
☀️ Morning Run
Nguyễn Sơn
19/05/2021 06:40
☁️ Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:10:29
Time
07:02/km
Pace
674
Calories
☁️ Morning Run
Nguyễn Sơn
18/05/2021 05:45
☁️ Morning Ride
everyone
27,4km
Distance
01:24:56
Time
19,4 km/h
Pace
601
Calories
☁️ Morning Ride
Workout đã bị xóa
Nguyễn Sơn
17/05/2021 17:07
Afternoon Ride
everyone
0,0km
Distance
00:12
Time

Pace
1
Calories
Afternoon Ride
Workout đã bị xóa
Nguyễn Sơn
17/05/2021 05:01
☁️ Morning Run
everyone
8,8km
Distance
01:04:55
Time
07:20/km
Pace
524
Calories
☁️ Morning Run
Nguyễn Sơn
15/05/2021 04:59
☁️ Morning Run
everyone
20,0km
Distance
02:30:27
Time
07:31/km
Pace
1334
Calories
☁️ Morning Run
Nguyễn Sơn
13/05/2021 05:33
☁️ Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:19:06
Time
07:11/km
Pace
735
Calories
☁️ Morning Run
Nguyễn Sơn
11/05/2021 05:30
☁️ Morning Run
everyone
9,7km
Distance
01:02:58
Time
06:29/km
Pace
664
Calories
☁️ Morning Run
Nguyễn Sơn
10/05/2021 05:41
⛅ Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:19:30
Time
07:13/km
Pace
774
Calories
⛅ Morning Run