Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

Bùi Hoàng Giang
23/05/2021 20:43
Evening Run
everyone
9,0km
Distance
52:48
Time
05:52/km
Pace
546
Calories
Evening Run
Bùi Hoàng Giang
23/05/2021 05:23
Morning Run
everyone
6,8km
Distance
44:41
Time
06:36/km
Pace
444
Calories
Morning Run
Bùi Hoàng Giang
23/05/2021 04:38
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
44:01
Time
04:49/km
Pace
530
Calories
Morning Run
Bùi Hoàng Giang
21/05/2021 04:31
Morning Run
everyone
9,5km
Distance
51:29
Time
05:23/km
Pace
548
Calories
Morning Run
Bùi Hoàng Giang
19/05/2021 04:35
Morning Run
everyone
7,5km
Distance
42:33
Time
05:40/km
Pace
419
Calories
Morning Run
Bùi Hoàng Giang
18/05/2021 04:37
Morning Run
everyone
8,2km
Distance
42:01
Time
05:06/km
Pace
473
Calories
Morning Run
Bùi Hoàng Giang
16/05/2021 19:18
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
25:24
Time
04:58/km
Pace
302
Calories
Evening Run
Bùi Hoàng Giang
16/05/2021 05:48
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
26:03
Time
06:07/km
Pace
296
Calories
Morning Run
Bùi Hoàng Giang
16/05/2021 04:33
Morning Run
everyone
13,6km
Distance
01:12:16
Time
05:19/km
Pace
824
Calories
Morning Run
Bùi Hoàng Giang
14/05/2021 04:34
Morning Run
everyone
7,5km
Distance
41:36
Time
05:33/km
Pace
390
Calories
Morning Run
Bùi Hoàng Giang
13/05/2021 04:35
Morning Run
everyone
9,9km
Distance
57:06
Time
05:46/km
Pace
512
Calories
Morning Run
Bùi Hoàng Giang
12/05/2021 04:29
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
01:00:05
Time
05:34/km
Pace
620
Calories
Morning Run
Bùi Hoàng Giang
09/05/2021 04:36
Morning Run
everyone
24,0km
Distance
02:16:06
Time
05:39/km
Pace
1434
Calories
Morning Run