Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

Phạm Bảo Duy
23/05/2021 05:18
Chúc mừng ngày BCHDNDCC
everyone
13,0km
Distance
01:37:50
Time
07:31/km
Pace
0
Calories
Chúc mừng ngày BCHDNDCC
Phạm Bảo Duy
22/05/2021 04:41
Cuối tuần 🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️
everyone
12,0km
Distance
01:33:47
Time
07:48/km
Pace
0
Calories
Cuối tuần 🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️
Phạm Bảo Duy
21/05/2021 04:54
Đủ đủ
everyone
2,0km
Distance
12:57
Time
06:26/km
Pace
0
Calories
Đủ đủ
Phạm Bảo Duy
20/05/2021 04:57
Đủ sổ hụi
everyone
2,4km
Distance
17:50
Time
07:21/km
Pace
0
Calories
Đủ sổ hụi
Phạm Bảo Duy
19/05/2021 04:57
Đủ đủ 🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️
everyone
2,2km
Distance
15:14
Time
06:52/km
Pace
0
Calories
Đủ đủ 🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️
Phạm Bảo Duy
18/05/2021 05:12
Đủ đủ
everyone
2,9km
Distance
21:42
Time
07:22/km
Pace
0
Calories
Đủ đủ
Phạm Bảo Duy
17/05/2021 04:55
Thả lỏng =đủ sổ hụi.
everyone
2,0km
Distance
14:49
Time
07:22/km
Pace
0
Calories
Thả lỏng =đủ sổ hụi.
Phạm Bảo Duy
16/05/2021 19:05
Tranh thủ
everyone
2,1km
Distance
11:26
Time
05:27/km
Pace
0
Calories
Tranh thủ
Phạm Bảo Duy
16/05/2021 05:04
Hết tuần. .💥💥🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️
everyone
11,0km
Distance
01:20:33
Time
07:18/km
Pace
0
Calories
Hết tuần. .💥💥🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️
Phạm Bảo Duy
15/05/2021 05:12
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
01:19:59
Time
07:22/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Phạm Bảo Duy
14/05/2021 18:51
Đủ rùi
everyone
2,1km
Distance
13:36
Time
06:34/km
Pace
0
Calories
Đủ rùi
Phạm Bảo Duy
13/05/2021 19:02
Hụi hui.🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️
everyone
2,0km
Distance
13:25
Time
06:39/km
Pace
0
Calories
Hụi hui.🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️
Phạm Bảo Duy
13/05/2021 18:42
Vừa đủ.
everyone
2,0km
Distance
12:25
Time
06:09/km
Pace
0
Calories
Vừa đủ.
Phạm Bảo Duy
12/05/2021 18:54
Sổ hụi mỗi ngày
everyone
2,5km
Distance
14:27
Time
05:45/km
Pace
0
Calories
Sổ hụi mỗi ngày
Phạm Bảo Duy
11/05/2021 20:17
Đủ sổ hụi ngày.
everyone
3,5km
Distance
21:47
Time
06:10/km
Pace
0
Calories
Đủ sổ hụi ngày.
Phạm Bảo Duy
10/05/2021 05:36
Đủ đủ.
everyone
3,0km
Distance
26:59
Time
08:58/km
Pace
0
Calories
Đủ đủ.
Phạm Bảo Duy
10/05/2021 05:03
Đi mua phở cho con@@
everyone
2,0km
Distance
13:17
Time
06:34/km
Pace
0
Calories
Đi mua phở cho con@@
Phạm Bảo Duy
09/05/2021 07:30
Mua xôi cho con gái cưng..
everyone
4,1km
Distance
31:54
Time
07:49/km
Pace
0
Calories
Mua xôi cho con gái cưng..
Phạm Bảo Duy
09/05/2021 05:24
Đủ sổ hụi
everyone
5,0km
Distance
42:35
Time
08:30/km
Pace
0
Calories
Đủ sổ hụi
Phạm Bảo Duy
09/05/2021 04:40
Hello ngày mới.
everyone
5,0km
Distance
42:30
Time
08:27/km
Pace
0
Calories
Hello ngày mới.